Väčšina čističiek odpadových vôd zhotovovaných k rodinným domom či rekreačným objektom sú biologické čističky odpadových vôd. V týchto čističkách nie sú žiadne pohyblivé mechanické rotory, hrablice alebo iné pohyblivé mechanické telesa, ale čistenie vody je zabezpečené kombináciou pôsobenia baktérií a prísunom vzduchu z kompresora čiže dúchadla.

 

Biofiltrácia odpadových vôd

 

Veľkou výhodou biologických čističiek odpadových vôd je nízka obstarávacia cena, nízke prevádzkové náklady a zároveň vysoká spoľahlivosť. Za biologickú čističku odpadových vôd možno zaradiť nádrž  na vodu. Túto vodu je možné využiť k zálievke záhrady.

 

Biofiltrácia odpadových vôd

 

Biofiltrácia je  proces aeróbneho biologického čistenia pomocou polykultúry mikroorganizmov, ktorá spontánne vyrastie na vhodnom inertnom nosiči (koks, žulová drvina), alebo neutralizujúcom nosiči (drvený vápenec), ktorý sa tiež nazýva filtračná náplň. Vytvorený povlak sa nazýva biologický nárast alebo biofilm, s ktorým sa odpadová voda dostáva do styku obtekaním alebo ponáraním. Technicky sa jedná o systém prirodzene imobilizovanej kultúry. Biologicky čistené vody by sa následne mali  dočisťovať hlavne preto, aby sa mohli ďalej použiť, ako napríklad úžitková voda.

 

Na dočisťovanie biologicky predčistených odpadových vôd existuje množstvo procesov, ktoré sa používajú v týchto prípadoch:

 

- Ak akosť predčistených odpadových vôd nezodpovedá požadovaným ukazovateľom

 

- Recipient je citlivý na zvyšovanie obsahu organických živín

 

- Predčistená odpadová voda obsahuje biologicky rezistentné, zapáchajúce a iné hygienicky škodlivé látky

 

- Predčistená odpadová voda sa má používať ako úžitková voda v priemysle, na zalievanie záhrad, umývanie áut a podobne

 

Biofiltrácia odpadových vôd  

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Čistenie odpadových vôd a umiestnenie ČOV

 

Malé ČOV a legislatíva

 

Ďalšie články na tému ČOV, čistiarne vody

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.abendblatt.de,www. weixbau.com, www.kak-svoimi-rukami.com