Množstvo majiteľov domov a hlavne chát a chalúp boj s vlhkosťou vopred vzdáva s pocitom, že príliš náročný a nákladné opatrenia nestojí za neistý výsledok. Existujú však aj metódy pomerne rýchle a zvládnuteľné aj svojpomocne.

 

Ako bojovať s vlhkosťou muriva

 

Žiadny z postupov a opatrenia na boj s vlhkosťou a vodou v murive a v omietkach nie je zaručene účinný a ani jednu z existujúcich metód nemožno odporučiť bez presného určenia, príčin problému. Inak by ste mohli podnikať väčšinou pomerne prácne a nákladné opatrenia zbytočne. Všeobecne znamená sanácia vlhkého muriva buď odvedenie vlhkosti od konštrukcie, alebo izoláciu stavby od zdroja vlhkosti, prípadne oddelenie vnútorných priestorov od vlhkého muriva. Všetky metódy alebo ich kombinácie by mali zabrániť prenikaniu vody do muriva.

Konzervatívne a tradičné spôsoby kombinujú stavebné opatrenia so zmenou režimu vetrania a prúdenia vzduchu v dome a prípadne i zvonku (napr. novo zhotovená prevetrávaná fasáda). Spravidla sa teda vlhkosť odstraňuje vytvorením vodorovnej bariéry proti vzlínajúcej vode, teda podrezaním múrov a vložením dodatočnej izolácie, prípadne montážou takejto dodatočnej vodorovnej prekážky zavibrovaním plechov či vytvorenie bariéry chemickou cestou.

Medzi ďalšie obvyklé stavebné opatrenia možno zahrnúť montáž dodatočných zvislých izolácií stien proti prenikaniu vody z okolitej zeminy, zateplenie domu kvôli zníženiu kondenzácie vzdušnej vlhkosti a vybudovanie drenážnych systémov pre odvedenie vody od základov.

Krémová injektáž silanovými emulziami je menej náročná na aplikáciu, miesto špeciálneho prístroja si vystačíte s výtlačnou pištoľou

 

Chemická injektáž

 

Modernú a v mnohých prípadoch aj svojpomocne uskutočniteľnú sanačnú metódu poznáme pod názvom chemická injektáž, pri ktorej dôjde k vytvoreniu chemickej hydroizolačnej clony v murive s utesňujúcimi alebo vodoodpudivými vlastnosťami. V praxi to znamená vyvŕtanie dier do muriva a ich následné infúzne aj tlakové napúšťanie príslušnými prostriedkami. Vrty do muriva sa robia podľa možností stavby z jednej alebo z oboch strán konštrukcie.

Injektážna hmota sa do steny vpraví spomínanými otvormi, z ktorých sa ďalej šíri všetkými poréznymi materiálmi, kým nevytvorí súvislú vrstvu polyméru, ktorý odoláva vode a bráni jej prenikaniu. Životnosť tejto ochrannej membrány či clony sa v súčasnosti udáva až 40 rokov.

Majitelia domov a chalúp by mali venovať pozornosť najmä metóde tzv. Krémové injektáže, vylepšenej verzii tradičnejších tekutých injektážou, ktorých účinnosť môže byť obmedzená prílišnou vlhkosťou muriva. Silanová emulzia naopak zvláda aj extrémne vlhké murivo, koncentrovaný roztok sa totiž rozptyľuje v murive práve vďaka molekulám vody. Vytvára s existujúcou vlhkosťou chemickú väzbu, čo je výhoda oproti tekutej injektáži. K ďalším prednostiam metódy patrí možnosť aplikovať roztok bežnú výtlačnú pištoľou, pretože jeho konzistencia nevyžaduje špeciálne zariadenie pre tlakovú injektáž. Pre injektáž muriva a vytvorenie chemickej hydroizolačnej clony postačí vyvŕtať sériu otvorov, nemusí sa nič búrať.

 

Ako bojovať s vlhkosťou muriva

 

Elektroosmóza

 

Priama sanačná metóda aktívnej elektroosmózy stojí za pozornosť najmä vďaka nízkym nárokom na inštaláciu, ktorá nevyžaduje viacmenej žiadne stavebné zásahy ani obmedzenie prevádzky v dome. K odvlhčeniu muriva sa využíva systém uzavretého elektrického okruhu.

Zariadenie sa skladá z riadiacej jednotky, elektród a káblového prepojenia. Do vlhkého muriva sa vloží kladná elektróda, do podzákladia elektróda záporná. Všetko je prepojené s riadiacou jednotkou, ktorá transformuje napätie v okruhu a ďalej indukuje elektromagnetické impulzy, ktoré posilňujú vysúšanie muriva. Tak je prerušené kapilárne vzlínanie vody a tá je priťahovaná k zápornej elektróde. Po vysušení muriva zostáva systém v nepretržitej prevádzke v režime prevencie, ktorý zabraňuje opätovnému vzlínaniu vody. Zariadenie je trvalo pripojené k elektrickej sieti a pri štandardnom príkone 6 W činí spotreba elektrickej energie zhruba 10€ ročne.

 

Podrezania muriva

 

Osvedčenou, však náročnú a radikálnou metódou vytvorenia protivlhkostnej bariéry je podrezanie tehlového muriva strojné reťazovou pílou. Múr sa podrezáva v škáre medzi tehlami vidiovou reťazou, pri podrezávaní zmiešaného alebo kamenného muriva sa pracuje s pílou s diamantovým lanom a chladením. Aby múry nepopraskali, je potrebné ich stabilizovať tzv. doskovými klinmi. Ak sa podrezáva dom zvonku na úrovni podlahy, je možné vyhnúť sa akýmkoľvek zásahom v interiéri. Ak prechádza rez skrz, je nutné prikryť nábytok proti prachu. Nevyhnete sa otlčeniu omietky v miestach rezu a je tiež potrebné pripraviť jazdnú dráhu pre pílu, čo sa zvyčajne robí z fošní a trámikov.

Múr sa prerezáva postupne po úsekoch v dĺžke maximálne jedného metra, potom sa rez prečistí a vkladá sa izolácia, čo sú plastové pásy alebo sklolaminátové dosky.

 

Ako bojovať s vlhkosťou muriva

 

Zavibrovanie a podsekanie

 

Metóda zavibrovania plechov vyžaduje použitie stroja, ktorý takzvane zavibruje do muriva nerezové plechy s vlnitým profilom. Pri tejto metóde teda nie je nutné múru podrezávať. Hodí sa predovšetkým pre tehlové murivo, výnimočne sa dajú plechy zavibrovať aj do škáry v kamennom murive.

Jednou z najstarších sanačných metód je podsekávanie, pri ktorom sa v murive vysekávajú otvory cez celú hrúbku steny. Dno vo vybúranom otvore sa potom vyrovná, položí sa doň hydroizolácia a otvor sa zamuruje tak, aby na každej strane prečnievalo najmenej 100 mm voľné hydroizolácie. Ak sa podsekáva stena silnejšia ako 60 centimetrov, vybúra sa múr z jednej strany minimálne do polovice jej hrúbky a vloží sa hydroizolačný pás, ktorý sa u nevybúranej časti zahne nahor. Potom sa otvor zamuruje, vyklinuje, zainjektuje a vybúra sa zvyšok muriva na druhej strane. Potom sa uloží a napojí druhý pás hydroizolácie.

 

Ako bojovať s vlhkosťou muriva

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Výroba a montáž parapetnej pohovky vlastnými rukami

 

Ako správne izolovať starší dom

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Rekonštrukcie a údržba

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.akhydroizol.pl, www.oferia.pl

Autor: Ivan Nôta