Objekty týchto typov boli väčšinou postavené v 70 a 80 rokoch, pričom sa na nich už prejavuje zub času a prestávajú spĺňať požiadavky dnešných noriem. Bytové domy ako aj iné občianske stavby si vyžiadajú rekonštrukciu a obnovu, nie aby bola, ale aby sme sa my, v nich cítili bezpečne, príjemné a nemali veľké náklady na bývanie. Vieme predsa ako náklady stúpajú z roka na rok.

 

Dosky Krupinit a panely OPS 300

 

Firma OP-TIM, spol. s r.o., sa dlhé roky špecializuje na ich obnovu, hlavne čo sa týka zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií ako obvodových stien, strešných konštrukcií, okien a podobne. Máme veľmi dobré skúsenosti a výsledky, s izolovaním stien a striech rôznymi izoláciami.

 

Veľa firiem však zabúda na obnovu pivničných a iných spoločných priestorov. V týchto priestoroch je potrebné vyriešiť tepelnú, akustickú, požiarnu ako aj vizuálnu požiadavku na rekonštrukciu. Veľmi dobrý materiál na splnenie týchto požiadaviek je Krupinit.

 

Je to cemento-triesková doska, označovaná  podľa európskej normy wood wool cemnt board,  norme WW-EN 13168. Touto doskou resp. doskami na tejto báze, vieme v určitých mierach splniť všetky tieto požiadavky. Dosky sú zdravotne nezávadné, odolné proti biologickým škodcom, majú veľmi dobré tepelno-technické vlastnosti, koeficient prestupu tepla dosahujú 0,062 W/m.K, perfektne pohlcujú zvukové vlny resp. pri neomietaných doskách ich odrážajú rôznymi smermi čo znemožňuje vznik ozveny.

 

Zvuková pohltivosť tejto dosky sa pohybuje od 0,15 až po 0,71, podľa frekvencie. Sú takmer nehorľavé, pričom dosahujú parameter reakcie na oheň B – s1, d0. Načo netreba zabúdať a je to veľmi dôležité, materiál resp. dosky vyrábané touto technológiou sú prírodné, vyrobené z obnoviteľných surovín a recyklovateľné. Aby toho nebolo dosť, dajú sa nádherne upraviť do rôznych tvarov a farieb.

 

Je nedostatok bytov, ich ceny rastú! Ako získať nové byty?

 

Nadstavbou, ale je dobré zaťažovať jestvujúce panelové domy ťažkými murovanými konštrukciami? Určite je lepšie použiť panel OPS 300 a vystavať ľahkú montovanú stavbu. Panely OPS 300 sú výnimočné a ako stvorené pre nadstavby nízkoenergetických bytových domov ako aj výstavbu nízkoenergetických a pasívnych rodinných domov.

 

Dosky Krupinit a panely OPS 300

 

Panely sa rýchlo montujú lebo sú pomerne ľahké cca 70kg/ks, dosahujú tepelný odpor 6 m2.K/W, sú difúzne otvorené, dosahujú až 120 minút požiarnej odolnosti a až 44dB vzduchovej nepriezvučnosti.

Panel je certifikovaný Csk a slovenský výrobok.

 

Firma ma certifikát ISO 9001:2000, ISO 14001 aj 18001.

www.op-tim.sk