Využite pokročilé meranie s pridanou hodnotou - energomonitor. Dostupné riešenie pre online meranie elektriny, plynu, vody, teploty i ďalších veličín.

 

Zber dát do cloudu a analytika

 

Bezpečne zhromažďujeme dáta z vašich snímačov, on-line je spracovávame a uchovávame tak, aby užívatelia mali k svojim dátam prístup odkiaľkoľvek. Pokročilá analytika sa používa pre spracovanie a prezentáciu dát. Dizajn aplikácie energomonitoru je škálovateľný pre tie najnáročnejšie nasadenie.

 

Enegomonitor - meranie v reálnom čase

 

Informácie na dotyk prsta

 

Je len na užívateľovi, ako si želá zobraziť údaje o spotrebe a udalostiach. Na výber má aplikáciu vo webovom prehliadači, u ktorej si navyše môže prispôsobiť vzhľad a prvky prehľadné nástenky a obsluhovať zákaznícky účet. Pripravujeme tiež aplikáciu energomonitoru pre mobilné telefóny a tablety. Pravidelné týždenné a mesačné prehľady možno zasielať prostredníctvom e-mailu. Užívateľom nastavené upozornenia sú zasielané v reálnom čase.

 

www.shopmelmar.eu