FasádyO tom ako bude vyzerať nový dom, nerozhodujú materiály použité pri stavbe jeho zvislých obvodových konštrukcií, teda múrov. O jeho konečnej podobe rozhodne až realizácia fasády. Neobvyklé riešenie môže priniesť aj skutočne neočakávanú zmenu v jeho výslednom vzhľade. Tak napríklad, typická drevostavba sa pomocou fasádneho obkladu môže v konečnom dôsledku zmeniť na „kamenný domček“ a opačne, murovanému domu môže obklad vdýchnuť romantiku drevenej chalúpky.

 

Výber fasády

 

Výber fasády by, samozrejme, okrem finančného a estetického aspektu, malo ovplyvňovať aj niekoľko ďalších podstatných faktorov, ako je schopnosť chrániť obvodové konštrukcie pred poveternostnými vplyvmi, kolísaním teplôt, vlhkosťou a usadzovaním nečistôt či poškodzovaním povrchov vplyvom znečisteného ovzdušia. V súčasnosti je však za jeden z najdôležitejších faktorov považovaná potreba zatepľovania budov.

 

 

Fasádne systémy

 

Z hľadiska technologických procesov sa povrchové úpravy plášťov objektov delia na realizáciu vonkajších fasádnych omietok – kontaktné systémy a na realizáciu fasádnych obkladov – systémy nekontaktné. V prvom prípade ide o lepenie vrstvy zatepľovacieho materiálu, ktorým môže byť polystyrén alebo napr. minerálna vlna o určitej hrúbke, na vopred očistenú obvodovú konštrukciu domu. Na túto vrstvu sa potom nanesie armovacia sieť a následne penetračný náter. Na takto pripravený podklad sa môže začať lepiť obklad. Pri tomto systéme zatepľovania nájdu svoje praktické uplatnenie aj obľúbené tenkovrstvové omietky.

 

Druhou skupinou fasádfasádne obklady, tzv. nekontaktné systémy. Od kontaktných systémov sa líšia nielen svojou technológiou ale aj používanými materiálmi. Čo sa týka technológií montáže kontaktných systémov, existuje ich niekoľko typov, ako napr. samonosné, so zadnou ventiláciou alebo odvetrávané. Na obvodové múry stavby sa upevní nosný rošt z drevených latiek alebo kovových profilov, do ktorého sa vloží tepelnoizolačná vrstva napr. z dosák z minerálnych vlákien, minerálnej vlny alebo sklennej vaty a fasádne dosky, tvoriace pohľadovú časť. Ich úlohou je ochraňovať teplnoizolačnú vrstvu od vplyvov počasia. Ďalšou a nemenej dôležitou súčasťou týchto konštrukcií je vetrotesná hydroizolácia.

 

Stavebníci sa pre variantu použitia fasádnych obkladov najčastejšie rozhodujú kvôli estetickému hľadisku. Ich použitím získa fasáda širokú možnosť stvárnenia, ale samozrejme, ich realizácia je drahšia.

 

Nekontaktné systémy sa odporúča využívať najmä pri stavbách s vyššou vnútornou vlhkosťou. Ich konštrukcia totiž umožňuje vytvorenie odvetrávacej medzery, ktorá zabezpečuje prúdenie vzduchu medzi obkladom a tepelnou izoláciou. Prúdiaci vzduch tak odvádza vlhkosť od obvodových múrov. Takéto fasády sa nazývajú odvetrávané a udržujú optimálny vlhkostný režim v murive i v tepelnej izolácii.

 

Fasádne obklady majú aj ďalšiu výhodu, ktorá svoj zmysel nadobúda najmä pri rekonštrukciách starších domov. Dokonale totiž zakryjú aj pomerne veľké nerovnosti obvodových múrov. V prípade potreby sa tieto závesné systémy dajú rozobrať a znovu zložiť.

 

Z hľadiska použitého materiálu sa fasádne obklady delia na drevené, kamenné, keramické, kovové, plastové a silikátové a všetky vynikajú veľmi dlhou životnosťou.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Pohľadový betón - materiál blízkej budúcnosti?

 

Starostlivosť o fasády rodinných domov

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Fasády

 

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.tischlerei-rasche.de