Izolácia proti zemnej vlhkostiIzolácie proti zemnej vlhkosti vlhkosti pórovitého prostredia sa navrhujú tam, kde sa nevyskytuje stekajúca alebo tlaková (ani zadržaná) voda a okolitá zemina je priepustná.

 

Na spodnú stavbu pôsobí viac druhov zemnej vlhkosti:

 

 - Kapilárna voda je závislá na hladine podzemnej vody a vystupuje nad jej úroveň vplyvom fyzikálneho javu nazývaného vzlínavosť. Výškový stĺpec vzlínania je závislý na uhle zmáčania v kapiláre, profile kapiláry a samozrejme na hustote kvapaliny

- Gravitačná voda je voda, ktorá preteká zeminou v priestoroch základov stavby od jej povrchu k hladine podzemnej vody. Je priamo závislá od druhu a priepustnosti zeminy

- Podzemná voda vzniká, ak voda, ktorá preteká zeminou narazí na nepriestupné miesto v nej

 

Ani so samotnou vodou to nie je tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Existujú typy vôd, ktoré môžu svojim pôsobením vďaka svojmu chemickému  zloženiu priamo narúšať stavebné materiály a konštrukcie.  Vodu podľa chemického zloženia rozdeľujeme na:

 

- Bežná – klasické zloženie, ktoré zväčša nenarúša zásadným spôsobom stavebnú konštrukciu

- Takzvaná „hladná voda“, ktorá obsahuje veľmi málo minerálov a tým môže narušiť stavebné materiály, ako napríklad betón

- Agresívna voda – obsahuje nadmerné množstvo minerálov, čo tiež nepriaznivo vplýva na stavebné konštrukcie

 

Všetky tieto faktory musia byť zohľadnené počas navrhovania izolácie proti zemnej vlhkosti. Preto je nutné vypracovať geologický a hydrogeologický prieskum pôdy. Tieto prieskumy nám určia zloženie a hrúbku geologických vrstiev, priepustnosť zeminy, ktorá je stanovená súčiniteľom priepustnosti zeminy a ak je tento súčiniteľ väčší ako 1.10 -7 m / s, tak sa považuje za priepustnú. Ďalej sa z hydrologického prieskumu určuje stlačiteľnosť a únosnosť základovej pôdy a umiestnenie spodnej vody.

 

Hydroizolačné súvrstvie musí byť umiestnené a skonštruované tak, aby zabránilo v každom mieste prenosu vlhkosti zo základovej zeminy do obvodových konštrukcií daného objektu, ktorý chceme ochrániť pred zemnou vlhkosťou. Pre toto hydrofyzikálne namáhanie možno použiť povlak z jednej vrstvy hydroizolačnej fólie s hrúbkou 0,5 mm, ale pokiaľ sa nejedná o ľahkú či dočasnú stavbu, odporúča sa minimálna hrúbka fólie 0,75 mm. Fóliové izolácie sa odporúčajú plnoplošne chrániť technickou textíliou zo syntetických vláken.Za predpokladu pevného podkladu môžu požadovanú hydroizolačnú účinnosť zabezpečiť pre tento typ namáhania aj hydroizolačné pásy kladené bez vodotesného spoja so vzájomným presahom minimálne 100 mm. V prípade asfaltových pásov postačujú pre nenáročné aplikácie typy s oxidovaným asfaltom, pri požiadavke na vyššiu kvalitu, najmä odolnosti voči tepelným vplyvom a elasticitu, typy s SBS modifikovaným asfaltom.

 

Pri výbere izolácie je treba brať do úvahy faktory, týkajúce sa spôsobu použitia (napríklad návrh izolácie proti zemnej vlhkosti sa líši od návrhu izolácie protitlakové vody). Najviac možností k prieniku zemnej vlhkosti je v spojoch a okolo prestupov inštalácií. Týmto kritickým miestam je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Pre položenie hydroizolácie je nutné mať podklad rovný, hladký, bez dutín, hrbolcov a výčnelkov.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Prírodné izolácie proti vlhkosti

 

Izolácia stavby proti tlakovej vode

 

Ďalšie články na tému Izolácie

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: ournewryanhome.com

(i.n.)