Ak ste sa práve rozhodli vymaľovať svoj príbytok, mali by ste vedieť, na čo si dávať pozor pri výbere správnej farby na steny. Samozrejme, pre mnohých je najpodstatnejšia farebnosť a cena. Nie je to však celkom správne.

 

Farby na steny

 

Ak chcete spolu s potešením pre oko kúpiť aj kvalitu, mali by ste zobrať do úvahy aj najpodstatnejšie parametre a najmä na účel a konkrétne miesto použitia. Najdôležitejšími vlastnosťami farieb na stenu sú krycia schopnosť, odolnosť voči mokrému oderu a z nej odvodená paropriepustnosť, lesk a tiež obsah prchavých organických látok. Obsah prchavých organických látok, ktorými sú rozpúšťadlá, môže mať totiž negatívny vplyv na naše zdravie. Farby na stenu ich preto musia obsahovať povolenú hranicu, ktorú určuje platná norma.

 

 

Krycia schopnosť a odolnosť voči oderu určujú kvalitu farby, lesk a veľkosť zrna zase jej výsledný vzhľad. Krycia schopnosť predstavuje výdatnosť farby na steny a nazýva sa taktiež kontrastný pomer. Informáciu o výdatnosti farby nájdete na každom balení farby a hovorí o tom, koľko metrov štvorcových namaľujte z 1 l farby tak, aby ste dokonale prekryli fľaky.

 

Interiérové farby sú podľa tohto kritéria rozdelené do 4 kvalitatívnych tried, pričom najlepšie krytie majú farby zaradené v triede I. a najslabšie krytie farby zaradené v triede IV.

 

Steny nášho bytu sú často zaťažované možným poškodením, či už ide o prenášanie nábytku, otváranie dverí alebo napríklad bežný pohyb malých detí či starších ľudí. Ďalším podstatným parametrom farby je teda schopnosť odolávať mechanickej námahe. Podľa výsledkov skúšky tohto parametra sa farby rozdeľujú do piatich tried. Najvyššiu mechanickú odolnosť majú farby zaradené do triedy 1. Prakticky to znamená, že namaľované steny môžete, v prípade znečistenia, pokojne opakovane umývať. Docielite tak nielen čistotu a svieži vzhľad maľovky, ale v konečnom dôsledku, ušetríte i peniaze. Samozrejme, nadobúdacia hodnota tzv. „umývateľných farieb“ je oproti farbám nezmývateľným o niečo vyššia.

 

Farby na steny

 

Všeobecne platí, že čím je nižšia odolnosť farby voči mokrému oderu, tým je farba schopná prepustiť viacej vodnej pary. Hovoríme o tom, že farba lepšie dýcha.

 

Táto vlastnosť farby na stenu je veľmi dôležitá a môže mať tak pozitívny ako aj negatívny vplyv na kvalitu bývania. Na staršie a tiež nekvalitne zaizolované steny by ste mali použiť farbu s vyššou priepustnosťou vodných pár. Pary tak prestúpia von cez maľovku bez toho, aby ju poškodili, stena môže dýchať a pary sa nehromadia v miestnosti. Použitím vhodnej farby na steny sa tak predchádza i tvorbe plesní. Vo vlhkých miestnostiach, napr. pivniciach je zase vhodné použiť farbu so zníženou paropriepustnosťou. Predíde sa tak vlhnutiu stien a následnej strate ich izolačných vlastností či mechanickému poškodeniu.

 

Farby na steny

 

Vzhľad farby na steny sa určuje stupňom lesku a z tohto pohľadu delíme farby na steny na lesklé, pololesklé, matné a hlboko matné. I lesk ovplyvňuje odolnosť farby proti mechanickému oderu. Odolnejšie sú farby lesklé, ale ich nevýhodou je to, že pri ich použití sa veľmi zvýraznia nerovnosti a iné chyby podkladu. Lesklé farby teda použite radšej len na „dokonale“ hladkých stenách a ak ste si nie istý kvalitou stien, tak na stropoch a v okolí svietidiel, použite radšej farby matné až hlboko matné. Podľa veľkosti zrna jednotlivých častíc vo farbe sa farby delia na jemné, stredné, hrubé a veľmi hrubé. Závisí od nich konečný vzhľad maľovanej steny.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Oprava stien pred maľovaním

 

Emaily, ktoré vám nevyblednú

 

Ďalšie články na tému Farby a omietky

 

17.9.2012© WEBY GROUP Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto:farbrat.de, blog.part-b-immobilien.de, selbst.de