Pod pojmom drevostavba sa dnes stretávajme s rozdielnymi typmi domov – od zrubov so stenami z masívneho dreva, ktoré čerpajú aj z našich tradícií, až po ľahké konštrukcie so skrytými, pomerne subtílnymi drevenými prvkami, ktoré majú svoje korene v Spojených štátoch a v Kanade.

 

Môžeme tiež hovoriť o dvoch prístupoch k výstavbe – buď sa domy montujú z jednotlivých prvkov priamo na stavenisku, alebo sa na stavbe zmontujú celé prefabrikované panely, poprípade hotové bunky, ktoré sa predtým pripravili vo výrobnej hale. Drevostavbou sa jednoducho nazýva každá stavba, ktorej hlavným konštrukčným prvkom je drevo.

 

Konštrukcie drevostavieb

 

Asi najpočetnejšie zastúpenie majú u nás stavby z prefabrikovaných panelov. Dominujú najmä pri typových domoch, svoje výhody však majú aj pri výstavbe na mieru. V posledných rokoch sa aj u nás etablovali rámové drevostavby, ktoré vychádzajú z amerického „two by four“, teda 2 × 4 palce (asi 5 × 10 cm), čo sú štandardné rozmery drevených stĺpikov.

 

Nosná konštrukcia z drevených hranolčekov je z oboch strán opláštená konštrukčnými doskami, ktoré jej dodávajú stabilitu. Priestor medzi doskami sa vyplní tepelnou izoláciou. V súčasnosti sa u nás používajú stĺpiky s prierezom 5 až 6 × 12 až 16 cm, a to najmä pre väčšiu hrúbku tepelnej izolácie. Ďalším konštrukčným typom sú skeletové stavby. Ich nosnú konštrukciu tvoria len drevené hranoly a opláštenie tu nemá statickú funkciu. Prvky dreveného skeletu tak môžu byť v stavbe či interiéri priznané. 

 

Konštrukcie drevostavieb

 

Z konštrukcie tradičných zrubov vychádzajú súčasné stavby z masívneho dreva – okrem klasických hranolov, aké sa používali na stavbu slovenských dreveníc, či guľatiny, ktorá bola typická pre zruby v severnej a východnej Európe a v Kanade, sa dnes využívajú aj moderné lepené trámy a veľkoformátové plošné prvky z krížom vrstveného masívneho dreva (CLT – cross laminated timber).

 

Aj konštrukcie obvodových stien založené na masívnom dreve sa väčšinou skladajú z viacerých vrstiev, najmä preto, aby vyhoveli dnešným prísnym tepelnotechnickým požiadavkám.

 

Konštrukcie drevostavieb

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Modulárne domy

 

Tepelno - izolačné vlastnosti dreveníc a zrubov

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Typy domov

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.casepractice.ro, www.casedinlemn.com, www.casesigradini.ro

Autor: Ivan Nôta