Ďalším projektom, ktorý preveril schopnosti oknárov z firmy ANEKO a technológie, ktoré pri výrobe kvalitných plastových okien používajú, bola obnova hasičských staníc v Galante, Nových Zámkoch a Kolárove.

Ako sme pomáhali rekonštruovať hasičskú stanicu v Galante

Konkrétne projekt renovácie budovy Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Galante sa uskutočnil v roku 2015. Zadávateľom bolo Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré slovenskí hasiči a záchranári patria. Na fotografiách spred realizácie (z Google StreetView 2012 - vľavo) a po nej (foto z júna 2016 - vpravo) pekne vidieť rozsah rekonštrukcie.

 

Budova OR HaZZ v Galante pred rekonštrukciou (2012 Google) a s novými oknami od ANEKO (2016)

Hasičská stanica v Galante pred rekonštrukciou (2012 Google) a s novými oknami od ANEKO (2016)

ANEKO dodávalo na galantskú hasičskú stanicu plastové okná PVC S8000 a hliníkové dvere. V rámci farebnej schémy navrhnutej v projekte bolo treba skoordinovať výrobky so špeciálnymi bránami pre hasičské stanice a pri tom sa zišla technológia Acrylcolor na povrchovú úpravu okien.

Špeciálna technológia zabezpečí krásnu červenú farbu, ktorá sa rokmi nezmení

"Okná a dvere mali od projektanta predpísanú farbu RAL 3000 a tento odtieň je extrémne náročný na farebnú stálosť. Preto sme použili technológiu Acrylcolor, pri štandardne používanej povrchovej úprave – nástrekom – by totiž UV žiarenie za niekoľko rokov farbu na plastových oknách zmenilo," hovorí Vladimír Stolár z ANEKO SK, ktorý projekt v Galante za dodávateľskú stranu zastrešoval.

 

Príklad takejto zmeny farby okien vidieť jasne na nasledujúcej fotografii – ide o budovu v Nemecku, kde naľavo vidíte plastové okná s povrchovou úpravou Acrylcolor a vpravo plastové dvere s bežnejšou povrchovou úpravou nástrekom (po 20 rokoch).

Porovnanie stálosti farby na plastových oknách s povrchovou úpravou Acrylcolor (vľavo) a klasický nástrek (vpravo)

"Ďalšou z možností farebnej povrchovej úpravy plastových okien a dverí je fóliovanie, ale dodávatelia fólií požadovaný odtieň RAL 3000 nemajú v ponuke z vyššie spomínaného dôvodu farebnej nestálosti," dodáva V. Stolár. Preto technológia Acrylcolor bola jediným schodným riešením pre daný projekt.

 

Zákazník bol s rozhodnutím dodávateľa plne spokojný, aj keď to znamenalo, že realizácia nebude za deň a nebude to ani úplne najlacnejší variant. "Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci," reaguje riaditeľ OR HaZZ v Galante je pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.

 

"Nakoľko okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante malo špecifickú požiadavku – vyhotovenie okenných rámov v konkrétnom odtieni červenej farby – museli sme počkať na špeciálne okenné rámy a oplatilo sa. Boli sme maximálne spokojní, lebo sa nejednalo o nalepenie červených pásov na okenné rámy, ale spoločnosť ANEKO vyrobila okenné rámy tak, ako sme si to predstavovali. Predpokladáme, že životnosť a hlavne farebná stálosť je tým zaručená," hovorí riaditeľ.

Zákazník požadoval vysokú kvalitu, za ktorú bol ochotný zaplatiť

Ako vyzerá hasičská stanica v Galante dnesAko vysvetľuje pplk. Z. Tánczos, budovy hasičských staníc sú špecifické tým, že zabezpečujú nepretržitý výkon štátnej služby – to znamená 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. "Každý zákazník požaduje kvalitu, o tom niet pochybnosti. Avšak v objekte hasičskej stanice sa každý jeden komponent dennodenne používa a to má za následok vysoké opotrebovanie. Z tohto dôvodu sme požadovali vysokú kvalitu, čo sa odzrkadlilo aj v cene," konštatuje.

 

Kvalita dodávaných komponentov podľa neho zodpovedá náročnosti každodenného používania nielen interiérového vybavenia stanice, ale aj jednotlivých stavebných výrobkov, medzi ktoré patria okná a dvere. "Pravdepodobne máme aj obrovské šťastie, že objekt hasičskej stanice je ako-tak zastabilizovaný a nové okná i dvere, ktoré nám ANEKO inštalovalo, nebolo potrebné do dnešného dňa donastavovať," uvažuje pplk. Z. Tánczos.

 

O tom, či krásne žiarivá červená farba na nových plastových oknách hasičskej stanice v Galante skutočne naozaj vydrží bezo zmeny a bude stále ladiť s automatickými bránami, sa budete môcť presvedčiť po niekoľkých horúcich letách osobne. Zatiaľ je zjavná spokojnosť investora, ktorý si výrobky a služby spoločnosti ANEKO SK objednal aj pri obnove ďalších dvoch staníc v Kolárove a Nových Zámkoch.

Dážď-nedážď, výmena okien fičí. Ani oheň nečaká

Rekonštrukcia hasičskej stanice v Galante bola o to zložitejšia, že sa vykonávala za nepriaznivých poveternostných podmienok – chlad, dážď a podobne – a za nepretržitého výkonu služby hasičov. Z toho vyplývali nároky na zladenie logistiky, čo sa týka demontáže a následnej montáže nových okien a dverí. "Spoločnosť ANEKO bola natoľko ústretová, že sme celý objekt rozdelili na sektory a na základe verbálnej dohody sa postupne vymieňali okná aj počas nepriaznivých poveternostných podmienok," hovorí riaditeľ galantského OR HaZZ.

 

Na záver dodáva referenciu, na ktorú môžu byť oknári zo Zlatých Moraviec hrdí: "Ako používatelia sme spokojní a preto si dovoľujem odporučiť výrobky a služby ANEKO aj iným zákazníkom. Počas realizácie sme nepostrehli žiadne negatívne reakcie zo strany realizátora, aj napriek tomu, že sme mali dosť špecifické požiadavky na farebné vyhotovenie, prispôsobenie okien stavebným otvorom a stropným priestorom a podobne.

Vždy sa hľadalo riešenie, ako to zrealizovať bez nároku na práce naviac, čo je pre zákazníka to najpodstatnejšie."

Hasičská stanica v Galante po rekonštrukciiHasičská stanica v Galante po rekonštrukcii

 

 

Hasičská stanica v Galante po rekonštrukciiHasičská stanica v Galante po rekonštrukcii

 

 

 

 

 

 

 

Hasičská stanica v Galante pred rekonštrukciou (2012 Google StreetView)Hasičská stanica v Galante pred rekonštrukciou (2012 Google StreetView)