Tento hydroizolačný systém sa radí do skupiny silikátových hydroizolačných hmôt, ktoré pracujú na kryštalizačnej báze. Kryštalické izolácie zaisťujú nepriepustnosť vody, soľných roztokov, ropných produktov atď. Sú odolné v styku s prostredím pH 3 – 11, dajú sa aplikovať proti pozitívnemu i negatívnemu tlaku kvapalín,  zacelia vlasové trhliny do 0,4 mm a čo je veľmi dôležité - nedajú sa prebodnúť, roztrhnúť ani inak porušiť ako fóliové izolácie.

 

Kryštalická izolácia

 

Môžu byť aplikované na starý aj čerstvý betón, pričom  možnosť aplikácie na čerstvý betón významne urýchli postup prác. Majú životnosť prakticky totožnú so životnosťou stavebnej konštrukcie a zvyšujú mechanickú pevnosť povrchu stavebnej konštrukcie. Kryštalické izolácie  sú priepustné pre vzduch, nepotrebujú pre aplikáciu suchý podklad, ale naopak dostatok vlhkosti, spomaľujú rozpad stavebných konštrukcií pri cyklickom zmrazovaní a rozmrazovaní a ich aplikácia je lacnejšia ako prevažná väčšina fóliových izolácií.

 

Tento materiál je možné považovať za kompozit, skladajúci sa z portlandských cementov, veľmi jemných, špeciálne upravených kremičitých pieskov a ďalších minerálnych prísad. Po zmiešaní s vodou a po aplikácii, ktorá sa vykonáva formou náteru, nástreku alebo stierkovaním, aktivované prísady z týchto náterov spôsobia katalytickú reakciu, pri ktorej vznikajú formácie nerozpustných kryštálov dendritických vlákien. Tieto kryštály prerastajú do pórov, kapilár a trhliniek betónovej konštrukcie. Tým sa betón trvalo zacelí proti prieniku vody a ďalších kvapalín s hodnotou pH 3-11. Zároveň sa vytvorí trvalá ochrana betónovej konštrukcie proti korózii betónu.

 

Možno konštatovať, že pri použití hydroizolačnej hmoty, bez ohľadu na to, že sa zvyšuje hutnosť malty, zmenšujú sa rozmery pórov, zostane však zachovaná priepustnosť pre vodnú paru a tým schopnosť vysychania vlhkého betónu.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Akumulácia a tepelná kapacita stavby

 

Zosilnenie a prehĺbenie základov

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Izolácie

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.euclidchemical.com

Autor: Ivan Nôta