Montované stropy zo železobetónuMontované železobetónové stropné konštrukcie sa rozdeľujú podľa uplatnenia v konštrukčnom systéme:

 

Stenovom:

- stropná konštrukcia montovaná z dosiek - stropná konštrukcia montovaná z panelov

 

Skeletovom:

- stropná konštrukcia montovaná ako prievlak a doska s viditeľnými prievlakmi (pričom dosku tvorí obvykle panel buď plný, alebo rebierkový či dutinový), alebo so skrytými prievlakmi - hríbový strop s viditeľnými hlavicami, alebo skrytými hlavicami

 

Stropné železobetónové konštrukcie montované z dosiek

 

Doska je plochý stropný dielec, ktorého šírka obvykle nepresiahne 300 mm a z konštrukčného hľadiska ide o prvok trámového typu či hlavný prvok nosnej konštrukcie uložený priamo na nosných stenách. Dosky sú odľahčené valcovými dutinami a majú lichobežníkový prierez.

 

Stropy montované z dosiek sú najjednoduchšou montovanou konštrukciou. Montáž sa zvyčajne prevádza ručne, alebo za pomoci ľahkých zdvíhacích prostriedkov. Dosky sa ukladajú do lôžka z cementovej malty. Malé prestupy – maximálne do šírky dutiny – sa vyhotovujú na stavbe pred dobetónovaním špár. Staticky sú dosky navrhnuté ako prosté nosníky. Používajú sa pre malé rozpätia, to znamená do svetlosti zvislých nosných konštrukcií 3m.

 

Stropné železobetónové konštrukcie montované z panelov

 

Panely sú železobetónové prefabrikáty pre väčšie rozpätia a to:

 

- Predpäté, kedy je výstuž čiastočne predpätá elektroohrevom a tým je dosiahnuté zníženie hrúbky panelu a jeho priehybu

- Nepredpäté – s obyčajnou oceľovou výstužou

 

Z konštrukčného hľadiska je panel konštrukčný prvok trámového stropu, alebo hlavný prvok stropnej konštrukcie, ktorý je uložený priamo na nosných stenách. Spolupôsobenie panelov sa docieli zaliatím špár medzi nimi zálievkou z betónu.

 

Zo statického hľadiska sa jedná o prosté nosníky. Typovo sa delia na plné, dutinové a rebierkové.

 

Plné panely – majú väčšiu hmotnosť a preto sa používajú pre malé rozpätia nosných podpor, hlavne v bytovej výstavbe. Sú výhodnejšie z hľadiska zvukovej izolácie a ich výroba je jednoduchá

 

Dutinové panely – sú určené pre rozpätie väčšie, ako 3m, sú hospodárne a majú univerzálne využitie. K ich výhodám patria tiež dobré skladovacie vlastnosti, jednoduchosť počas montáže, možnosť zároveň prevádzať úplné dokončenie spodného a vrchného povrchu stropu. Únosnosť dutinových panelov je odstupňovaná, čo je veľkou výhodou z hľadiska hospodárnosti v spotrebe hmôt. Dutiny môžu mať prierez kruhový, oválny aj obdĺžnikový. Závesné oká panelov slúžia okrem zdvíhania tiež na spájanie panelov medzi sebou.

 

Rebierkové panely. Podľa usporiadania viditeľných okrajových rebierok ich delíme na:

Rebierkové stropy – rebierka idú v jednom smere

Kazetové stropy – s rebierkami v dvoch k sebe kolmých smeroch

 

Zo statického hľadiska majú usporiadania dosky a rebierok ako T prierez a preto sú jedny z najhospodárnejších v spotrebe hmôt. Používajú sa hlavne v priemyslových stavbách, ojedinele na stavbách občianskych.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Stropná konštrukcia z predpätých keramických nosníkov

 

Ako na tehlové obvodové múry

 

Ďalšie články na tému Hrubá stavba

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.insul-deck.org

(i.n.)