predčistená voda z domácich ČOVU malých domových čistiarní je najväčší problém súlad so zákonom o vodách, respektíve otázka, kam s predčistenou odpadovou vodou. V rodinnom dome so štyrmi obyvateľmi je pri priemernej spotrebe 120 litrov vody na osobu a deň vyprodukovaných denne takmer 500 litrov predčistenej vody. A čo s ňou?

 

Do dažďovej kanalizácie, ak je v obci vybudovaná, vodohospodársky orgán vypúšťanie obvykle povoliť nechce, pretože kanalizácia nie je vodotesná a predčistená voda z domových čističiek nie je zabezpečená bakteriologicky.

 

Pre jej vsakovanie do podzemných vôd je preto nutné získať povolenie, ktoré sa ale viaže na splnenie zvýšených nárokov na kvalitu čistenia. Tú však nemožno zvyčajne zabezpečiť bez dočistenia na pieskovom filtri, čo samozrejme prinesie ďalšie náklady. Ako jedno z riešení, kam s predčistenou vodou, sa javí možnosť prepojenia jednotlivých domových čistiarní v obci zberným potrubím, ktorým sa potom všetka predčistená voda zvedie do jedného výústného miesta. To potom slúži k centrálnej kontrole kvality vypúšťanej vody. Toto riešenie je oveľa lacnejšie, než budovanie finančne nákladnej kanalizačnej siete s jednou centrálnou čističkou odpadových vôd.

 

Zrejme najschodnejšie bude pre väčšinu ľudí vodou z domových čistiarní zalievať plochy, ktoré nie sú intenzívne využívané. Veľmi dobrým nápadom je vytvorenie závlahového rozvodu po záhrade pomocou drenážnych hadíc, umiestnených plytko pod terénom alebo pod vrstvou kôry. Odpadová voda sa tak užitočne využije, navyše stromy a kríky na záhrade porastú oveľa lepšie a rýchlejšie. Pre opätovné využívanie vody sa odporúča za čistiareň zaradiť zemný, prípadne pieskový filter, ktorý upraví vodu na parametre, ktoré má mať úžitková voda. Zároveň je možné vodu dezinfikovať. Je to podobný proces ako úprava riečnej vody na úžitkové účely. Na výrobu pitnej vody je možné ako následný stupeň zaradiť malú úpravňu pitnej vody.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Keď sa pozemok nedá odvodniť

 

Aby sa ponorné čerpadlo v studni nevyčerpalo

 

Ďalšie články na tému Záhrady a drobné stavby

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.bewasserungsanlagen.eu