To, aká bude stabilná vaša zámková dlažba, nezávisí len od kvality materiálu, ale v rovnakej miere aj od kvality jej položenia. Kladenie zámkovej dlažby nie je príliš náročná práca, ale samozrejme, vyžaduje si určitú mieru zručností a praxe. Podľa návodu, ktorý pri výrobkoch uvádza každý výrobca, je možné ju zvládnuť, ak už máte za sebou úspešnú prax domáceho majstra.

 

pokládka zámkovej dlažby

 

Kvalita zámkovej dlažby je rovnako závislá od typu a tvaru jej dlaždíc, ako aj od vlastností jej podkladu. Ani tá najkvalitnejšia dlažba nezostane dlhodobo rovná a stabilná, pokiaľ jej podklad nevybudujete tak, aby sa nezosúval a nevymýval. Rovný povrch dlažby totiž zaručia len pevná drenážna a roznášacia vrstva, ktoré sa skladajú z vrstiev štrku a piesku rôznych veľkostí. Podklad pre zámkovú dlažbu sa odborne nazýva nosná vrstva.

 

Ak ste sa už teda skutočne rozhodli neprizývať pri kladení dlažby odborníkov, postupujte podľa nasledujúcich rád.

 

Postup kladenia zámkovej dlažby - príprava a rozmeranie plochy

 

Aby ste mohli zistiť počet dlaždíc a dĺžku obrubníkov, ktoré budete potrebovať, zamerajte si plochu budúcej dlažby a výmeru zakreslite na papier. Kreslite na milimetrový papier, uľahčíte si prácu. Doporučujeme vám zvoliť si mierku 1:100, čo v praxi znamená, že 10 cm na pláne bude v skutočnosti zodpovedať 10 m na dláždenej ploche.

 

Vzhľadom na to, že niektoré dlaždice môžete pri práci poškodiť alebo ich budete píliť, rátajte s tým, že bude potrebné kúpiť približne o 10 % materiálu viac, ako ste vypočítali.

 

Pri kladení zámkovej dlažby sa nikdy nesnažte sa ušetriť na materiáli alebo na práci. Ak zámkovú dlažbu položíte do nespevneného povrchu alebo iba jednoduchého pieskového lôžka, počítajte s s tým, že najbližších niekoľko dažďov vašu prácu úplne zničí. Podklad pod tvarovkami spolu so škárovaciu hmotou totiž pôsobia ako drenáž. Nebezpečnú zrážkovú vodu odvádzajú do hĺbky a dovolia sa jej rozptýliť do pôdy bez toho, aby cestou narušila stabilitu dlažby.

 

pokládka zámkovej dlažby

 

Ak ste si už určili aj líniu kladenia, ktorá by mala smerovať súbežne s domom, terasou či plotom a vykolíkovali ste si pokladanú plochu, môžete prejsť k samotnej príprave podkladu. Počkajte však, kým príde niekoľko dní s pekným, suchým počasím. Zámková dlažba by sa totiž mala klásť za priaznivých poveternostných podmienok a do suchého podkladu.

 

Pre správne kladenie zámkovej dlažby je teda najdôležitejší kvalitný podklad, ktorý musí byť nielen dostatočne spevnený a nosný, ale zároveň musí prepúšťať zrážkovú vodu. Pre nosnú vrstvu zámkovej dlažby musíte teda najprv urobiť výkop s priečnym sklonom približne 1,5 -3 % hlboký 30 cm. Budúca dlažba by mala mať aj pozdĺžny sklon a to približne 0,5,%. Tento sklon sa tvorí pri zhutňovanú základného podložia.

 

Do pripraveného výkopu potom navozte drenážne vrstvy, ktorých skladba závisí od zloženia pôdy, na ktorú hodláme dlažbu položiť. Každú drenážnu vrstvu musíte dobre zhutniť, aby ste predišli neskoršiemu sadaniu povrchu.

 

Pre plochy s ľahkým zaťažením určené pre bežnú chôdzu, jazdu na bicykli alebo občasný prejazd autom, musíte ako prvú navoziť alebo nasypať vrstvu štrkopiesku frakcie 0/22 mm, hrubú približne 5 cm. Táto vrstva bude pôsobiť ako vrstva filtračná. Filtračnú vrstvu zhutnite a priložte vrstvu hrubého štrku frakcie 32/63 mm. Vrstva by mala byť hrubá 10-30 cm, podľa očakávaného zaťažovania. Túto vrstvu ešte presypte jemnejším štrkom frakcie 8/16 mm. Tieto vrstvy dobre zhutnite.

 

Aby sa zabezpečila čo najvyššia pevnosť zámkovej dlažby, je dobré, ak jej okraje ukončíte pevnými obrubníkmi osadenými do betónového základu. Tie položte tak, aby orámovali pripravenú plochu a ich horná hrana bola mierne vyššie ako je okolitý terén, poprípade zarovno s terénom.

 

Pripravenú a obrubníkmi osadenú plochu nakoniec vysypte jemným štrkom frakcie 4/8 mm až do hrúbky približne 4 – 6 cm, čím vytvoríte dlažobné lôžku. Narozdiel od už spomínaných drenážnych vrstiev, sa dlažobné lôžko nezhutňuje. Vytvoríte ho za pomoci 2 oceľových trubiek, medzi ktoré budete postupne sypať jemné kamenivo a zároveň ho vyrovnávať latou. Potom môžete začať ukladať dlažbu, avšak za podmienky, že na vyrovnané lôžko už nesmiete vstúpiť. Preto si v daný deň pripravte len toľko lôžka, koľko dlažby ste schopný položiť .

 

Prvú dlaždicu položte v najnižšom bode lôžka a postupujte smerom k bodu najvyššiemu. Dlažobné tvárnice sa nesmú vzájomne dotýkať a ukladajte ich v pravidelných odstupoch a nechávajte medzi nimi škáru 3-5 mm. Aby ste dosiahli pravidelnosť škár, ukladajte dlažbu podľa vytyčovacej šnúry, ktorú si môžete natiahnuť cez plochu ako pomôcku.

 

Zámkovú dlažbu treba ukladať tak, aby bola zhruba 1 cm nad úrovňou požadovanej plochy. Je to veľmi dôležité pravidlo, pretože dlažba pri zhutnení vibračnou doskou poklesne približne o 1 cm do lôžka.

 

Pokiaľ ste dlažbu uložili, je potrebné ju vyškárovať. Najvhodnejším materiálom je jemný piesok z obsahom kremíka. Nanášate ho pozorne do škár. Pred posledným zhutnením dlažbu dôsledne pozametajte, aby ju zostatky piesku pri zhutnení vibračnou doskou nepoškodili.

 

Zámkovú dlažbu zhutnite vibračnou doskou raz v pozdĺžnom a raz v priečnom smere. Potom doplňte do škár škárovací materiál. Kremičitý piesok teraz už nemusíte zametať, ale pokojne ho nechajte na dlažbe a dlažbu začnite využívať.

 

Po 2-3 týždňoch skontrolujte, či sa piesok v škárach neusadil a v prípade potreby ho znovu doplňte. Potom môžete prebytočný piesok z dlažby zmiesť a vaša zámková dlažba je hotová.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Renovácia striech

 

Tekutá dlažba: inteligentné riešenie pre rekonštrukcie

 

Ďalšie články na tému Záhrady, záhradné domčeky

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.asfstroy.ru, www.avenu-decor.com.ua