Voda – základná podmienka života na Zemi. Stretávame sa s ňou od narodenia, až do posledného dňa nášho bytia. A možno by sme jej nevenovali až tak veľkú pozornosť, keby sme sa v posledných rokoch nestretávali v správach s pojmami ako vodný živel, prívalové dažde, záplavy, potopy a podobne. Áno – voda je prírodný živel. A my sa musíme proti vrtochom prírody brániť.

 

Vlhkosť sama o sebe má na náš dom veľmi škodlivý vplyv. Preto je rozumné už pred realizáciou samotnej stavby uvažovať o ochrane pozemku a stavby tak pred povrchovou vodou ako aj podzemnou vodou.

 

Odvodnenie domov a pozemkov

 

Ochrana proti podzemnej vode

 

Podzemná voda nám dokáže znehodnotiť stavbu trvalo. Samotný pozemok sa odvodňuje ryhami a kanálmi, ktoré využívajú zemskú gravitáciu na odtok vody tak, aby nevsakovala do zeme a nezvyšovala hladinu podzemných vôd. Efektívnejším riešením je drenážovanie pozemku a okolia stavby. Účelom drenáže je znížiť hladinu spodnej vody pod úroveň základov domu. Ideálne by sa jej hladina mala nachádzať vo vzdialenosti 800 až 1500 mm od základov domu. V opačnom prípade nám spodná voda bude pôsobiť škodlivo nielen na samotné základy, ale aj murivo. V dome podporí vznik plesní či vytopí pivničné priestory a podobne. Výhodou drenážovania oproti vytváraniu otvorených rýh a kanálov je to, že pozemok nerozdeľuje ani nenarušuje jeho súvislý povrch. Drenážovanie zároveň nebráni prístupu vzduchu do zeme, čo podporuje rýchlejšie otepľovanie pôdy. Hlavnou nevýhodou tejto technológie sú vyššie realizačné náklady.

 

 

Aké sú spôsoby odvodnenie stavby?

 

Drenážovanie okolia domu sa robí z plastových alebo pálených trativodových trubiek s vnútornou svetlosťou 50 – 200 mm, ktoré vodu zbierajú do zvodových potrubí a hlavných zberačov. Drenáž sa dá vybudovať aj z tehál alebo väčších kameňov, ktoré sa potom zasypú ľahkopriepustným materiálom. Celý zásyp sa nakoniec prikryje ornicou.

 

Omoho náročnejšou možnosťou odvodnenia stavby je izolácia všetkých častí domu, nachádzajúcich sa pod úrovňou terénu a to hydroizolačnými materiálmi proti tlakovej vode. Nesmieme však zabúdať zároveň na odizolovanie stropov, prípadne podláh podzemných miestností. Stropy by pritom mali byť nad terénom, no v niektorých prípadoch aj pod ním. Vo všeobecnosti však platí, že by nemali byť nikdy nižšie, ako je hladina samotnej podzemnej vody. Taktiež všetky stenové konštrukcie musia byť izolované pod povrchom terénu. Hydroizolácia musí byť pritom súvislá, neprerušená a chránená voči mechanickému poškodeniu. Mechanické zaťaženie vzniká aj vztlakom vody, ktorý môže na hydroizoláciu pôsobiť deštruktívne. Izolácia musí byť navrhnutá tak, aby dokázala prerušiť prenos vlhkosti z vlhkého do suchého prostredia.

 

Odvodnenie domu

 

 

Ochrana proti povrchovej (zrážkovej) vode

 

Ak pozemok nemá prirodzené odvodnenie, odvádzame vodu z pozemku drenážou, aby nám zrážky nevytvorili nepríjemné „jazierka“ okolo domu. Používame hlavne drenážne rohože, kanáliky, perforované drenážne rúrky a podobne. Veľkú pozornosť venujeme odvodneniu vtedy, ak je náš dom postavený hoci len v miernom svahu. Pri prudších zrážkach totiž zadná stena domu pôsobí ako hrádza prirodzene odtekajúcej vody dolu svahom. Musíme docieliť, aby takáto voda dom obtekala po stranách. Riešime to umiestnením odtokových rigolov na svahu nad domom. Hĺbku rigolov volíme väčšiu, prípadne ich doplníme kamennou hrádzou. Ďalším rizikovým faktorom sú spevnené plochy okolo domu (chodníky, vjazd do garáže so spádom k domu a podobne), ale aj pozemok alebo trávnaté plochy, zvažujúce sa smerom k domu. Ideálnym riešením sú odvodňovacie žľaby, ktoré majú pekný dizajn a zároveň môžu slúžiť aj ako estetický doplnok či prvok na nenásilné oddelenie dvoch nesúvisiacich plôch.

 

Voláme ich tiež líniové odvodňovacie systémy, pretože prijímajú vodu pozdĺž celej línie. Telá žľabov sú z materiálov, odolných proti mrazu a chemikáliám. Rošty sú vyrábané zväčša z pozinkovaného plechu alebo liatiny.

 

Pokiaľ slúžia len na zachytávanie dažďovej vody v okolí domu, nemusí sa táto odvádzať do kanalizácie, ale môže slúžiť napríklad na zavlažovanie záhrady. Vtedy ju odvádzame do rezervoárov.

 

Ak nie je plochá strecha nášho domu dokonale chránená pred presakovaním vody, môže nám narobiť veľa problémov. Preto je hydroizolačná vrstva najdôležitejšou súčasťou plochej strechy. Táto hydroizolačná vrstva má u plochých striech charakter úplného vodotesného povlaku a je rovnako vodotesne napojená na strešné prvky - atiku, odkvapové žľaby, komíny, odvetrávacie potrubia a podobne.

 

Drenáž

 

 

Ak nechceme mať v budúcnosti problémy so zatekaním, musíme dbať aj na ďalšie faktory:

 

- Je nutné poznať smer stekania a odvod dažďovej vody v našom okolí

- Mimoriadne dôrazne posudzujeme všetky možnosti zadržania zrážkovej vody a vytvorenia sekundárnej hladiny tlakovej vody

- Musíme si uvedomiť, že stekajúca voda sa pohybuje len v smere gravitácie a tomu musíme prispôsobiť aj celkové riešenie hydroizolácie

- Riešenie a návrhy hydroizolácie prenechávame vždy odborníkom

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Izolácia stavby proti tlakovej vode

 

Izolácia stavby proti zemnej vlhkosti

 

Ďalšie články, rady a tipy týkajúce sa záhrad a okolia domu

 

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.zzvi.info, www.haus.eversberg.eu, www.vseznam.ru