Stavba roka 2016 Panorama City nesie takmer 36-tisíc m2 fasádnych elementov na báze elementovej fasády Schüco USC 65. Medzi nominovaným projektmi na Stavbu roka 2017 je opäť niekoľko kandidátov na prestížny titul s riešeniami Schüco. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 23. ročníka oceňovania pod záštitou ABF Slovakia sa odohrá už dnes v priamom prenose RTVS.

 

Nová terasa 2, Košice

 

Priestorová koncepcia návrhu obytného súboru Nová Terasa 2 v Košiciach nadväzuje na urbanistickú štruktúru mesta. Obytnú zónu tvorí 8 bytových domov s 216 bytmi a samostatne stojace objekty občianskej vybavenosti. Jednotlivé štvorice bytových domov sú voči sebe posunuté do šachovnicového rastra, čím vytvárajú medzi sebou intímnejšie a atraktívnejšie priestory. Medzi objektmi bytových domov sú tiež umiestnené objekty občianskej vybavenosti pavilónového typu. Každý bytový dom má prístup do svojho poloprivátneho vnútrobloku.

 

NOVÁ TERASA 2, foto: Penta Real Estate

NOVÁ TERASA 2, foto: Penta Real Estate

 

Na stavbu projektu dodala spoločnosť Schüco vstupné a interiérové dverné systémové hliníkové konštrukcie zo série Schüco ADS 75.SI (SI = Super Insulation, zdôrazňuje špičkové tepelno-izolačné vlastnosti riešenia) a protipožiarne dverné konštrukcie zo série Schüco ADS 80 FR30 (boli testované na základe európskych a nemeckých noriem). Výrobu a montáž konštrukcií realizovala spoločnosť Unix Košice a.s.

 

EPERIA Shopping Mall, Prešov

 

Budova obchodného centra Eperia v Prešove je vizuálne rozdelená na dve hmoty. Umiestnenie a tvarovanie hlavných vstupov prirodzene nadväzuje na predpokladaný tok ľudí z parkovacích plôch aj z okolitých peších a cyklistických trás. Poloha a akcentácia vstupov je výsledkom analýz miesta a vychádza z požiadaviek na dobrú dostupnosť, viditeľnosť a atraktivitu. Hmota objektu je horizontálne tvarovaná a výškovo rozdelená na dva segmenty. Materiál fasád je rozdelený z architektonického aj z ekonomického hľadiska na drahšie exponované fasády, ktoré sú riešené presklenými plochami a metalickým obkladom, ktorý je súčasťou prevetrávanej fasády a tepelnoizolačný plášť pozostáva zo sendvičových panelov. Menej exponované fasády sa nachádzajú na opačnej strane.

 

Eperia, Foto: J&T Real Estate

Eperia, Foto: J&T Real Estate

 

Spoločnosť Schüco dodávala na stavbu nákupného centra okenné a dverné systémové hliníkové konštrukcie Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI. (určené pre stavebnú hĺbku 75 mm, skratka SI = Super Insulation). Fasády a svetlíky sú zo sérií Schüco FWS 50.SI (stĺpikovo-priečniková fasáda) a Schüco FWS 50SG (štrukturálne zasklenie). Protipožiarne dvere sú zo série Schüco ADS 80 FR60 (spĺňajú požiadavky požiarnej odolnosti EI60 (T/F60)). Výrobu a montáž 1400 m2 fasády a okenných konštrukcií zrealizovala spoločnosť Alusteel, spol. s r.o. Žiar nad Hronom. Svetlík realizovala firma Fair Aluminium, S.r.o.

 

PANORAMA BUSINESS II, Bratislava

 

Moderná administratívna sa nachádza v tesnej blízkosti nového SND a nákupnej galérie Eurovea. Priestorovo je objekt riešený v tvare zalomeného písmena L s dôrazom kladeným na akcentovanie nárožia, kde je umiestnená vstupná hala.

 

Panorama Business II, foto: Johnson Controls

Panorama Business II, foto: Johnson Controls

 

Fasáda objektu s prevýšeným parterom má jednotný charakter funkčne reflektujúc rôzne technické nároky z ulice a parku. Zo strany ulice ponúka dvojitú fasádu s vonkajším tienením, zo strany parku je to jedno plášť s vnútorným tienením. Konštrukciu budovy tvorí skeletový systém v module 8,1m. Členenie fasády v rastri po 1,35m umožňuje efektívne využitie modulovania priestorov v kanceláriách.

Fasáda od ulice má v sebe integrované, za vonkajším zasklením pred vetrom chránené, automaticky ovládané tienenie, ktoré v letných mesiacoch zabraňuje zvýšeným solárnym ziskom, čo zvyšuje komfort užívateľov budovy.  Navrhnuté architektonické a technické riešenie umožňuje budovu

certifikovať v kategórii LEEED GOLD.

 

Na projekt stavby spoločnosť Schüco dodala okenné a dverové konštrukcie Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI. Fasády sú zo sérií Schüco FWS 50.SI a Schüco AOC 50 (nasadzovacia fasáda pre veľkoplošné vertikálne fasády). Na objekte je vyhotovená aj dvojplášťová fasáda, ktorá je kombináciou okennej série Schüco AWS 75.SI+ a fasádneho riešenia Schüco FWS 50 (stĺpikovo-priečniková fasáda). Výrobu a montáž kompletne realizovala spoločnosť H&O s.r.o. Iža.

 

UNIQ Staromestská, Bratislava

 

Objekt UNIQ dopĺňa nárožie mestského bloku a citlivo reaguje na jeho bezprostredné mestské okolie. Hmota budovy je jednoduchá, efektívna s maximálnym využitím podlahovej plochy. Zaoblené rohy vytvárajú v mestskom prostredí charakteristický architektonický výraz, ponúkajú pôsobivé výhľady na okolie a zároveň minimalizujú stratu prirodzeného denného osvetlenia v susedných objektoch.

Použitím nadčasových moderných materiálov sú fasády koncipované s dôvtipom tak, aby poskytli celopresklený vzhľad, a zároveň skryli potreby miestnych stavebných predpisov a to napríklad požiadavky na pevný protipožiarny parapet.

 

UNIQ Staromestska Offices, foto: CBRE

UNIQ Staromestská Offices, foto: CBRE

 

Zo strany Staromestská a Veterná ulica je na budove použitá štrukturálna fasáda z profilovej série Schüco FW 50+SG.SI (vysoko tepelne izolovaný variant) s tmelenou škárou, von výklopnými celosklenými fasádnymi oknami zo série Schüco  AWS 114 SG.SI, vertikálnymi hliníkovými lamelami na výšku podlažia s premenlivou gradujúcou šírkou. Dvorová južná strana objektu má pásové okná zo série Schüco AWS 75.SI+. Fasáda parteru je riešená ako pološtrukturálna z profilovej série Schüco FW 50+ SG.SI, so zvislými tmelenými škárami a vodorovnými krycími lištami so vsadenými dverami zo série Schüco ADS 75.SI. Dodávateľom opláštenia a spracovateľom hliníkových konštrukcií Schüco bola firma Ingsteel, spol. s r.o.

 

Viac informácií o riešenia Schüco na www.schueco.sk