Postačí ohlásenie stavby, alebo potrebujem pri stavbe plota kompletné povolenie od stavebného úradu (obce)? Čo ak postavím plot na čierno? Toto sú najčastejšie „administratívne“ otázky, ktoré kolujú v hlavách ľudí, chystajúcich sa postaviť si okolo svojej nehnuteľnosti plot. V dnešnom článku sa pokúsime zodpovedať nielen na ne, ale aj na ďalšie legislatívne otázky.

 

Stavba plota z pohľadu stavebného zákona

 

Renovácia starého plota

 

Pri renovácií, alebo pri výmene plota, pokiaľ bude zachovaná jeho pôvodná línia nie je potrebné ani oznámenie príslušnému stavebnému úradu. Samozrejme pokiaľ nemienite namiesto starého plota postaviť 5 metrov vysokú opachu. To by malo platiť všeobecne – na Slovensku sa však stretávame s prípadmi, že to, čo stavebný úrad v jednej obci nezaujíma, v druhej obci neplatí a niektoré úrady vyžadujú napríklad pri zmene pletivového plotu na plot betónový, aby bola ohlásená ako drobná stavba. Mali by ste teda pre istotu navštíviť príslušný obecný/mestský úrad, aby ste sa vyhli budúcim nepríjemnostiam.

 

Za drobné stavby sa síce považuje aj oplotenie (uvádza to § 139b ods. 7 písm. b) stavebného zákona), no v ods. 15) toho istého zákona (§ 139b ods. 15) sa môžeme dočítať, že: Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä: opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech , výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, maliarske a natieračské práce.

 

Stavba nového plota

 

Na výstavbu oplotenia nie je potrebné stavebné povolenie, je však nutné túto stavbu vopred ohlásiť stavebnému úradu.

Na stavbu betónového oplotenia si treba splniť ohlasovaciu povinnosť " Ohlásenie drobnej stavby" , Je to niečo ako stavebné povolenie, ale oveľa jednoduchšie (v menších nárokoch na splnenie požiadaviek) Tiež je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad o písomný súhlas.

Ak chcete stavať betónové oplotenie na pozemku, kde nestojí žiadna hlavná stavba potrebujete STAVEBNÉ POVOLENIE, ktorého vybavovanie je náročnejšie ako pri Ohlásení drobnej stavby.

 

Kedy volať geodeta?

 

Pokiaľ ste sa rozhodli stavať oplotenie betónové, ktoré má pevné základy a jeho životnosť bude trvať desaťročia, odporúča sa pozvať si geodeta, ktorý určí presné hranice pozemku – samozrejme, ak ich ešte určené nemáme.  Pri tomto meraní je dobré pozvať suseda, aby v budúcnosti neboli problémy. V dnešnej dobe vie geodet vymerať pozemok s presnosťou na centimetre. A svoj plot by ste mali stavať po dohode so susedom.

 Pri vytýčení pozemku, ale aj stavby plota geodet vychádza z vytyčovacieho bodu. Je to akýsi základný bod, z ktorého geodet vychádza pri vytyčovaní jednotlivých lomových bodov, teda vytyčovaných bodov. Určený je buď v štátnom, alebo v lokálnom súradnicovom systéme. Geodet takýto bod vytyčuje na základe požiadavky klienta, vtedy je potrebné zaplatiť. Cena je vždy vecou dohody medzi geodetom a klientom. Orientačne sa pohybuje okolo 100 eur za 100 metrov vytýčenej hranice.

 

Keď je sused „nekamarát“

 

Áno, stáva sa často, že váš sused je zároveň vašou nočnou morou. Vlastne preto ste sa rozhodli postaviť medzi jeho a vašim pozemkom plot. Ako ho však prizvať k účasti na povolení stavby či splnení ohlasovacej povinnosti, ak mu neviete prísť na meno? Nijak. Dobrou správou je, že ak ste si istí, že staviate na svojom pozemku, váš sused nezmôže nič. Nemusíte sa s ním baviť, ani ho k ničomu prizývať. Ani si žiadať jeho súhlas. Pri ohlásení sa nevyžaduje súhlas susedov, no stavebný úrad by mal posúdiť či navrhovaná stavba (poloha a vzdialenosť od hranice + výška stavby) nebude ovplyvňovať susedné stavby (ak nejaké sú).

Existuje však jedna podstatná vec, ktorej by ste sa mali držať – mali by ste stavať certifikovaný plot ( o ňom si povieme v nasledujúcej podkapitole). Ak by ste ho stavali „len tak“, čiže bez splnenia normy STN EN 12839, na žiadosť vášho suseda vám ho môžu zbúrať. Týka sa to však len betónového plota.

 

Strašiak menom certifikovaný plot

 

Mnohí sa ľakajú už samotného názvu. Minimálne polovica Slovákov je totiž zároveň zručnými domácimi majstrami a stavba plota im nerobí problém. Ako však naložiť s normou STN EN 12839?

Vysvetlime si teda, že táto európska norma platí pre betónové prefabrikáty zo železobetónu alebo predpätého betónu (s alebo bez výstužných vlákien), ktoré sa používajú samotné alebo v kombinácii s ďalšími prvkami na výstavbu plotov, napr. oplotenia.

Betónový plot musí mať vtedy Vyhlásenie zhody, certifikát, (na Slovensku majú certifikované  ploty všetci seriózni výrobcovia a predajcovia prefabrikátov a plotových dielov).

 

Je nutný stavebný dozor?

 

Montáž plota si môžete urobiť aj sami, len je vhodné konzultovať spôsob montáže so stavebným dozorom, ktorý zodpovedá za prevedenú stavbu. V prípade, že sa rozhodnete pre stavebnú firmu , tá by mala za stavbu zodpovedať sama. Keďže väčšinou dochádza k stavbe plota súčasne, alebo takmer hneď so stavbou nového domu, nemal by byť problém prizvať stavebný dozor k obydliu, aby dozoroval aj oplotenie. Montáž oplotenia je rovnako dôležitá ako samotné oplotenie, preto si treba na montáži dať záležať.

 

 

Čítajte viac:

 

Plot zo zo starých eslingových roliet

 

Starostlivosť o drevený plot

 

Ďalšie články na tému Záhrady a drobné stavby

 

 

© WEBY GROUP©

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.naszszczecin.pl

Autor: Ivan Nôta