Stužujúce vence stužujú budovu a zabraňujú vybočeniu múrov spôsobenému ťahovým namáhaním, ktoré môže v murive vznikať a zabraňujú aj nerovnomernému sadaniu muriva. Výškové umiestnenie stužujúcich vencov v murive závisí od druhu použitej stropnej konštrukcie. Pri stavbách montovaných zo železobetónových prvkov vytvárajú pásy. Stužujúcu konštrukciu celej stavby pri stropných prefabrikovaných dielcoch vytvárajú konštrukciu celej stavby.

 

Pomúrnica

 

Ako na stavbu stužujúcich pásov

 

Pomúrnicové stužujúce pásy U drevených stropov sa betónujú pásy tesne pod stropnicami. Pás je vystužený oceľovou výstužou tvorenou štyrmi až šiestimi vložkami s menším priemerom (cca 6 mm). Šírka pásu je u tehlového muriva vždy násobkom základného modulu. Vo vonkajších múroch musí byť železobetónový pás tepelne izolovaný proti vzniku tepelného mosta. Výhodne je možné betónovať stužujúce pásy v spojení s nadokennými prekladmi.

 

U monolitických železobetónových stropov sa kladú stužujúce pásy do výšky stropnej konštrukcie.

 

Železobetónové prefabrikované stropy taktiež vyžadujú uloženie stužujúcich pásov vo výške stropnej konštrukcie. Stužujúce pásy kotvia navzájom jednotlivé nosníky. Pri stropoch zložených zo stropných nosníkov a vložiek sú vybetónované pásy u vnútorného líca nosnej steny.

 

U panelových stropov sa betónujú stužujúce pásy vo výške panelovej konštrukcie. Debnenie pásov sa robí z vencoviek, ktoré okrem základných tvarov majú ešte doplňujúce prvky (nárožia a podobne) a osadzujú sa na cementovú maltu. Na vytváranie vencov sa používa vencová tehla s polystyrénom (na dilatáciu), oceľová výstuž a betónová zálievka.

 

Kvôli úspore debnenia sa stužujúce vence betónujú medzi vopred osadené prefabrikované vencové tvárnice.

 

Podľa hrúbky múru, na ktorý sa pás ukladá môže nastať niekoľko možností (variant). Buď sa položí veniec po celej šírke múru od líca k lícu. Toto je však možné vykonať len na strednom, alebo schodiskovom múre, kde nezáleží na tepelnej izolácií stavebnej konštrukcie. Takto uložený veniec totiž vždy vytvorí tepelný most.

 

Pomúrnicové stužujúce pásyVäčšinou sa veniec pokladá za obmurovku prevedenú na líci múru. Dnes je to najčastejšie tehlová tvárnica, alebo dutá tehla. Hrúbka takéhoto tehlového obmuriva by nemala byť menšia, než 15 cm. Ak sa muruje z tehlových blokov, používajú sa väčšinou tvarovky, takzvané „vencovky“, ktoré sú komponentmi tohto múru.

 

Pomúrnicové pásy sú armované. Armatúra sa do pásu vkladá s konštrukčnými zásadami trámu. Rovnako je to pri stropoch, ktoré majú nosnú konštrukciu tvorenú oceľovými nosníkmi. Tieto nosníky sa veľmi výhodne používajú k priečnemu stuženiu stavby a to tak, že sa ich záhlavie zabetónuje buď priamo do pásu, alebo sa do pásu osadia oceľové dosky, ku ktorým sa nosníky privaria. Takáto konštrukcia vytvorí ideálne zopnutie stavby. Armatúra venca, ktorá je situovaná bližšie k vonkajšej lícnej strane prebieha v celku, vložky pri vnútornom líci pásu sa strihajú a privárajú k nosníkom. Keď je však pás vyšší, ako nosník, prebiehajú oceľové vložky pod a nad nosníkom a k nosníku sa fixujú len bodovými zvarmi.

 

Pomúrnicové pásy môžu rešpektovať rozšírenie, alebo zúženie múru. Pokiaľ sa celý pás v určitej partií zosilní, nie je to na prekážku.

 

 

 

Ďalšie články na tému Hrubá stavba

 

16.10.2014© WEBY GROUP Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Obr: stavebnik.sk

Foto: energiesparhaus.at

(i.n.)