Systém voda - voda

 

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré odniekiaľ čerpá teplo. Jedno z prvých tepelných čerpadiel vynašiel Slovák Aurel Stodola v roku 1921. V roku 1928 ho namontoval v Ženeve a údajne vykuruje doteraz. Berie teplo z jazera a odvádza ho do ženevskej radnice. Ide teda o roky overenú technológiu voda - voda.

 

Systémy tepelných čerpadiel

 

 

Keďže v našich podmienkach má šancu bývať priamo pri jazere len mizivé percento ľudí, systém tepelného čerpadla môže ako zdroj využívať miesto jazera  teplo zo studne. Podmienky pre inštaláciu sú náročné - je potrebné vybudovať dve studne, čerpacia a vsakovacia, ktoré budú umiestnené na rovnakom prameni, ale v dostatočnej vzdialenosti od seba. Ak ale vynecháme technickú náročnosť, ide z ekonomického hľadiska o veľmi efektívny variant.

 

 

Systém vzduch – voda

 

Berie teplo zo vzduchu a odovzdáva ho do bojlera a následne do radiátorov. Tepelné čerpadlá vzduch / voda sú natoľko jednoduché, že pri ich inštalácii nepotrebujete žiadne povolenie, nie je treba ani kopať do zeme. Možno ich umiestniť aj na malom priestore, napríklad na streche domu.

 

Výhody tepelných čerpadiel vzduch - voda

 

- nižšie obstarávacie náklady  - rýchlejšia návratnosť investovaných prostriedkov - nie sú nutné zemné práce - celá záhrada vám zostane k dispozícii - jednoduchý a lacnejší servis vzduchových čerpadiel - nízka tarifa pre celú domácnosť

 

 

Systém zem - voda

 

Pre tento systém sú nutné hlbinné vrty a medené zemné kolektory (zberače) na záhrade. Ide o najúčinnejší systém tepelných čerpadiel, ktorý je ideálny pre stredoeurópske podmienky. Vo výparníku (výmenníku tepla) dochádza k prenosu energie z primárneho média do chladiva. Chladivo získaním tepla z primárneho média prechádza do plynného stavu a prechádza do kompresora, kde je stlačené a tým sa ďalej zvýši jeho teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) sa chladivo ochladí a prejde opäť do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdáva vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, systému ohrevu vody alebo ohrevu vzduchu. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou. Využitie geotermálnej energie je v súčasnej dobe veľmi obľúbené, až prestížne. Pre malé domácnosti sú ale zemné vrty príliš náročné na inštaláciu a investície.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Zdroj tepla pre tepelné čerpadlá

 

Stropné chladenie na princípe tepelného čerpadla

 

Ďalšie články na tému Čerpadlá

 

© WEBY GROUP Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.netgaza.ru

(i.n.)