Tepelné čerpadlo – zdroj tepla budúcnosti, aj na SlovenskuAj s ohľadom na odporúčanie Európskej komisie, ktoré obsahujú pokyny, ktoré majú za cieľ pomôcť členským štátom únie s tým, aby všetky nové budovy od 1.1.2021 mali takmer nulovú spotrebu energie.

 

Čo toto odporúčanie môže znamenať v praxi, nám ukazuje Nemecko, kde už teraz viac ako 1/3 novostavieb disponuje tepelným čerpadlom ako primárnym zdrojom tepla. Na juhu Nemecka sa pritom podiel tepelných čerpadiel čoby primárneho zdroja tepla šplhá ku 40 % (najväčší podiel medzi primárnymi zdrojmi tepla majú tepelné čerpadlá v Sársku, 44,1 %). Pokiaľ ide o konkrétne typy čerpadiel, v Nemecku jasne vedú jednotky čerpajúce na vstupu vzduch, nasledované jednotkami, ktoré využívajú pre výrobu tepla vodu a geotermálne teplo.

 

Na Slovensku sú tepelné čerpadlá už teraz zdrojom tepla odporúčaným v rámci projektu STRATEGO (projekt spoluzaložený európskym Energetickým úradom), a to najme v oblastiach, ktoré nie sú napojené na rozvodné siete teplární.

 

Buďte prezieraví, vyberte si zdroj tepla so skvelým pomerom cena/výkon  

Tepelné čerpadlo sa vyplatí inštalovať do novostavby už teraz. Aj v dobe nízkych cien fosílnych palív a energickej energie sa jedná o zdroj tepla s jedným z najlepších pomerov cena/výkon, viď Modelový príklad nižšie.

 

Tepelné čerpadlo – zdroj tepla budúcnosti, aj na Slovensku

 

V dobe, kedy ceny fosílnych palív a elektrickej energie opäť porastú, porastie aj výhodnosť tepelných čerpadiel čoby primárneho zdroja tepla.

 

Základ je kvalitné čerpadlo a seriózny predajca  

Na trhu na Slovensku je k dispozícii celá rada typov tepelných čerpadiel (vzduch/vzduch, voda/voda, vzduch/voda apod.), pričom každý typ má odlišné vlastnosti a hodí sa pre odlišné prípady. Konkrétne v Nemecku hojne používané čerpadlo vzduch/vzduch sa príliš nehodí do nehnuteľností v horských oblastiach či nehnuteľností s väčším počtom miestností. Pri výbere tepelného čerpadla je teda zásadné jednať so serióznym predajcom, teda firmou, ktorá má v portfóliu viac druhov tepelných čerpadiel, a tak tiež vykonáva aj inštaláciu a následný servis tepelného čerpadla.

 

Iba v takom prípade získate čerpadlo, ktoré za nízku cenu vyrobí dostatočné množstvo tepla či teplej vody, kedykoľvek potrebujete.