Výpočet vonkajšieho strešného odvodnenia

 

Montáž žľabov na odvod dažďovej vody je podriadená viacerým normám a pri výpočte vonkajšieho strešného odvodnenia je potrebné zohľadniť množstvo vplývajúcich faktorov a preto by sa malo postupovať nasledovne:

          

- zistí sa množstvo vodných zrážok, stanoví sa spôsob odvodnenia a poloha dažďového potrubia;

množstvo vodných zrážok sa delí počtom zvodových potrubí ktoré sú k dispozícii;

 

Výpočet vonkajšieho strešného odvodnenia

 

- nadimenzujú sa zvodové rúry v súlade s STN EN 12 056-3: 2002: Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov.

 

- priradia sa strešné žľaby v súlade s STN EN 12 056-3: 2002.

 

Na posúdenie žľabu podľa uvedenej normy má vplyv i celý rad ďalších, predtým nehodnotených geometrických (tvarových) úprav a doplnkov žľabu, ako napríklad:

 

- sklon žľabu pod 3 mm/m (pod 0,3 %) má negatívny vplyv na odtok dažďových vôd žľabom, ktorý sa znižuje v závislosti na dĺžke žľabu až o 40 %;

 

- ak má žľabový úsek jeden alebo viac žľabových rohov alebo kútov, vynásobí sa hodnota návrhového odtoku dažďových vôd redukčným súčiniteľom 0,85 (to znamená, že sa zmenší odtok dažďových vôd zo žľabov na 85 %);

 

- ak je výtok strešného žľabu (ktorý nemá ploché dno) vybavený sitkom, musí sa hodnota navrhovaného odtoku dažďových vôd vynásobiť súčiniteľom 0,5 (zmenší sa odtok dažďových vôd na 50 %).

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Nezabudnite na zateplenie striech

 

Kontrola žľabov a zvodov

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Strešné systémy

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

 

FOTO: www.trubamaster.ru

Autor: Ivan Nôta