BleskozvodVýraz hromozvod je síce veľmi zaužívaný ale absolútne nesprávny. Zariadenie, ním označované totiž nie je určené na ochranu pred hromom, ale na ochranu pred bleskom. Naučme sa ho teda nazývať správne - bleskozvod.

 

Bleskozvody sú zariadenia vyrábané z vysoko vodivých kovov a ich úlohou je odvádzať nadmerné elektrické napätie, ktoré pri bleskoch vzniká, po vonkajšej stene budovy do zeme. Ak sa stane, že blesk vnikne do budovy, môžeme rátať s vysokými škodami, pretože väčšinou v nej zničí všetky elektrické spotrebiče, ktoré sa momente jeho prieniku nachádzajú pod prúdom. Kvôli obrovským teplotám vznikajúcim pri výboji, nastáva v tomto prípade dokonca nebezpečenstvo vzniku požiaru.

 

Niečo bližšie o bleskozvodoch

 

Bleskozvody sa skladajú z troch hlavných častí. Sú nimi zvodové sústavy, zvody a uzemnenia. Podľa toho, kde sú tieto zariadenia umiestnené rozlišujeme bleskozvody umiestnené na alebo mimo chráneného objektu.

 

Jednotlivé prvky zvodových sústav musia byť umiestnené tak, aby mali možnosť zachyť všetky blesky, ktoré smerujú na chránený objekt a je ich niekoľko druhov (napr. hrebeňové, mrežové). Bleskozvody poznáme tyčové, stožiarové, klietkové a závesové. Podľa toho ako sú bleskozvody vzhľadom na chránený priestor rozmiestnené hovoríme o stupňoch spoľahlivosti pred zásahom blesku.

 

Dobrý stupeň spoľahlivosti predstavuje v priestore kužeľ, ktorého vrcholový uhol má 112° a jeho vrcholový bod je zhodný s najvyšším bodom zvodovej sústavy.

 

Počet jednotlivých zvodov je závislý od tvaru budovy a strechy a tiež výšky budovy. Spravidla sa umiestňujú v jej rohoch, v čo najväčšej vzdialenosti od dverí, okien a kovových predmetov, ktoré nie sú z bleskozvodom spojené. Mali by byť rozmiestnené po celom obvode budovy v čo najrovnomernejších odstupoch.

 

V zásade platí:

 

Ak je pomer šírky a dĺžky budovy menší ako 1:5, musí byť nainštalovaný zvod každých 15 m. Ak je pomer šírky a dĺžky budovy väčší ako 1:5 musí byť vzdialenosť medzi zvodmi 30 m. Tento údaj platí aj pri objektoch s členitým pôdorysom. Na malých objektoch musia byť aspoň 2 zvody, inštalované čo najďalej od seba. Na budovách vyšších ako 30 m od úrovne zeme sa musia zvody nachádzať každých 15 m.

 

Bleskozvody sa na objekty montujú už viac ako 250 rokov, postupom času sa však nároky na ne samozrejme menia. Ich projektovanie a montáž sú usmernené platnými normami a preto ich v každom prípade treba ich zveriť do rúk odborníkov.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

 

Nezabudnite na zateplenie striech

 

Čistenie odkvapov po zime

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a nápady na tému Strešné systémy

 

 

2007© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.fb.ru