plynové kúreniePracuje váš plynový kotol skutočne efektívne? Plynový kotol, ktorý vám slúži aj na výrobu teplej vody, by mal byť umiestnený čo najbližšie k ohrevnému miestu, aby v príliš dlhých rozvodoch nevznikali straty. Z hľadiska bezpečnosti ba mal byť od ďalších predmetov vzdialený približne 10 cm a ak sú vyrobené z ľahko horľavých materiálov, hranica bezpečnosti sa pohybuje od 20 cm vyššie.

 

Efektivita výkonu kotla je závislá aj od pravidelnej údržby kotla. Jeho bežná kontrola by mala prebehnúť každý rok, pravidelné intervaly kontroly sú dokonca stanovené zákonom. Kotol doporučujeme nechať skontrolovať na jeseň, pred začiatkom vykurovacej sezóny. Odborník by mal zmerať najmä tlak vody, tlak vzduchu v expanznej nádobe, skontrolovať poistný a plynový ventil a termostaty. Mal by prečistiť horáky, filtre a výmenník tepla od usadených nečistôt.

 

Kontroly a revízie

 

Ak kúrite plynovým kotlom, tak podľa vyhlášky musíte nechať spraviť jeho revíziu každý rok, a každý tretí rok necháte vykonať odbornú skúšku. Platí to pre kotly s výkonom od 5 do 500 kW.

 

Kontrola efektívnosti

 

Pre vykurovacie sústavy s vlastnými kotlami (okrem elektrických) je uzákononá povinnosť kontroly efektívnosti prevádzky. Podľa typu a výkonu kotla sa intervaly kontroly líšia.

Pri kotloch v rodinných domoch s výkonom od 20 do 30 kW treba kontrolu vykonať raz za 10 (kotly na tuhé a tekuté palivo) až 15 rokov (plynové kotly). So zvyšujúcim výkonom sa intervaly skracujú. Napríklad v bytovkách alebo veľkoplošných rodinných domoch s výkonom kotla od 30 do 100 kW sú to v prvom prípade štyri roky a v druhom šesť rokov. Pokuta môže byť od 20 do 1600 eur.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Vlastnosti plynového kotla

 

Výber kotla, rozdelenie a kategorizácia

 

Ďalšie články na tému Kúrenie a ohrev vody

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.stromverbrauch.de