Schopnosť stavebnej konštrukcie akumulovať teplo závisí od jej celkovej tepelnej kapacity. Akumulačná schopnosť rastie úmerne so špecifickou hmotnosťou materiálu, čiže teplo lepšie akumulujú stavby s ťažšou (masívnejšou) nosnou a strešnou konštrukciou.

 

S tepelnou akumuláciou súvisí ďalšia dôležitá vlastnosť muriva – tepelný odpor R (m2K/W), čo je schopnosť zabrániť prestupu tepla. Hodnota R závisí priamo úmerne od hrúbky materiálu a nepriamo úmerne od jeho tepelnej vodivosti. Tepelná vodivosť je tým menšia, čím má materiál nižšiu špecifickú hmotnosť (je viac pórovitý, teda „ľahší“).

 

Tepelný odpor je, naopak, vyšší pri vyššej špecifickej hmotnosti materiálu – inak povedané, ľahší materiál lepšie tepelne izoluje. Optimálna hodnota tepelného odporu muriva z bežných stavebných materiálov (vrátane omietok) je pri obvodových stenách obytných stavieb R = 2,5 – 3,0 m2K/W, pri tepelnoizolačnom murive je R = 4 a viac. Na druhej strane, čím má murivo väčší tepelný odpor, tým horšiu má akumulačnú schopnosť. To platí predovšetkým o skladaných konštrukciách na báze dreva – dobre izolujú, ale málo akumulujú teplo. Táto ich vlastnosť sa úspešne využíva pri energeticky úsporných domoch.

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Zosilnenie a prehĺbenie základov

 

Ako sa vyhnúť chybám pri zatepľovaní fasády

 

Ďalšie zaujímavosti na tému Izolácie

 

 

1.5.2017© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: prosteny.com

Autor: Ivan Nôta