Bezpečnosť nášho bývania je, žiaľ, v našom zemepisnom pásme dôležitou otázkou. Hovoria o tom aj štatistiky vniknutí do súkromných objektov, ktoré sú posiate vysokými číslami.

 

Bezpečnostné triedy plastových okien

 

Najčastejším miestom, ktorým zlodeji do príbytkov vnikajú sú presklené dvere a samozrejme, i okná. Už teda nestačí len zabezpečovať príbytky kvalitnými bezpečnostnými dverami. Na rad prichádza i zabezpečenie majetku prostredníctvom okien.

 

Čo sa bezpečnosti plastových okien týka, ich rámy sú vystužené profilmi vyrobenými s kovu, ktoré sú priamo prepojené s kovaním. Ich najslabším článkom tak často krát býva sklenená výplň. Aj tu však existuje riešenia a to v podobe osadenia tvrdeného izolačného dvojskla či trojskla, alebo opatrenie bežného skla bezpečnostnou fóliou.

 

 

obr.jpgPodľa toho, ako ťažko alebo či vôbec, môže páchateľ vniknúť do vášho príbytku, delí sa odolnosť plastových okien, a tým aj bezpečnosť plastových okien, do niekoľkých tried. Ešte donedávna sa tieto triedy označovali skratkou WK. Norma EN 162 zmenila ich označovanie a odolnosť okien bola rozdelená do 6 bezpečnostných tried.

 

 

 

RC 1 N a RC 2 N – najnižšia trieda odolnosti

Znamená to, že konštrukčné prvky okien vykazujú len základné ochranné prvky. Okná teda dokážu ochrániť váš majetok len čisto pred fyzickým násilím. V praxi to znamená, že nedovolia vniknúť do obydlia zlodejovi, ktorý sa do okien zaprie nohou či plecom, bude sa ich snažiť vykopnúť či vyraziť ramenom.  Ide o tzv. náhodného alebo príležitostného zlodeja, ktorý vlastne „len vyskúša šťastie“.

Preto by ste v tejto bezpečnostnej triede mali zakúpiť len tie okná, ktoré sú na vašom obydlí celkom neprístupné, resp. ťažko prístupné potenciálnym zlodejom.  To znamená, okná dostatočne vzdialené od zeme, balkónu a podobne. Ako ich výplň sa používa bežné sklo.

 

RC 2 – vyššia trieda

Ešte stále hovoríme o „príležitostnom“ zlodejovi, ktorý  sa však proti vášmu oknu vyzbrojil jednoduchým náradím, napr. skrutkovačom, klinmi a kliešťami.

Ochranné prvky okien tejto kategórie sú odolné proti použitiu toho ľahkého náradia a zlodej nebude mať šancu riadne uzatvorený a uzamknutý konštrukčný prvok okien prekonať a to minimálne 3 minúty. Typ okien s odolnosťou RC 2 sa odporúča najmú pre zóny s vysokým rizikom vlámania. Ich miesto by malo byť všade tam, kde sú okná na obydlí ľahšie prístupné. Pri domoch sa môže jednať napr. o okná prvého poschodia, samozrejme nie o tie, ktoré sú dosiahnuteľné z balkóna či terasy. Okná s odolnosťou WK 2 je možné použiť takmer všade,  kde sa stavebný otvor nachádza minimálne nad úrovňou výšky hlavy dospelého človeka. Ich sklená výplň je z bezpečnostného skla.

 

RC 3 – vyššia trieda

Plastovými oknami tejto kategórie odolnosti by mali by osadené všetky stavebné okenné otvory, ktoré sa nachádzajú nízko pri zemi, balkóne či terase a tým pádom sú veľmi ľahko dostupné. Ide o okná, ktoré vaše obydlie ochránia pred páchateľom, ktorý sa na čin pripravuje a je tým pádom vyzbrojený špeciálnym náradím, akým je napr. mohutné páčidlo. Podobne ako pri triede RC 2 sa odporúča použitie týchto okien pre bytové a rodinné domy v obytných zónach s vysokým rizikom vlámania.

 

Tieto okná sa vyrábajú s bezpečnostným presklením a sú tiež vhodné už aj pre obchodné priestory napr. pre banky či obchody s klenotami. Okná tejto bezpečnostnej triedy sú schopné odolávať  zlodejovi minimálne 5 minút.

 

RC 4 až RC 6 – vysoké triedy

Tieto vysoké triedy odolnosti bezpečnostných plastových okien sa štandardne pri bytových a rodinných domoch bežne nevyužívajú. Sú vyrobené na ochranu alebo zabráneniu vlúpania  proti veľmi skúseným páchateľom, ktorí bývajú vyzbrojení aj špeciálnym náradím, ako dlátami, sekerou, kladivom, pílou či vŕtačkou. Pre zlodeja majú byť prekážkou od 10 do 20 minút.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Profily plastových okien

 

Drevené okná - okná na celý život

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Okná

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.4-b.ch