Ak uvažujete o rekonštrukcii či zateplení fasády, oplatí sa vám jej diagnostika. Diagnostikovať fasádu znamená odhaliť, kadiaľ z domu uniká teplo. Dá sa tiež zistiť, kde hrozí rast plesní.

 

Základným spôsobom vyšetrenia fasády kvôli odhaleniu tepelných strát je termografia (termovízia). Je to bezkontaktné meranie teplôt na povrchu predmetov alebo konštrukcií. Umožňuje rýchly prieskum rozloženia teplôt na povrchu stavebných konštrukcií a používa sa pre určenie miest na rodinných či bytových domoch, kde dochádza k zvýšeným tepelným stratám vplyvom tepelných mostov aj v dôsledku nesprávneho prevedenia izolácií. Diagnostické metódy použité pri získavaní základných informácií o stavbe môžu do značnej miery odhaliť nielen chyby v stavebnej konštrukcii, ale aj nevhodný spôsob užívania stavby alebo bytu, či nefunkčnosť niektorých dôležitých prvkov. Výsledkom termovízneho merania je termogram, teda digitálny obraz teplotného poľa, kde je rôznym teplotám priradená určitá farba. Pre budovy sa obvykle používa farebná paleta.

 

Diagnostika fasády je čosi ako vyšetrenie u odborníka

 

 

Na základe výsledkov termálneho merania možno stanoviť tepelno-technické vlastnosti obvodových plášťov budov a tieto sa potom používajú pri zisťovaní skrytých chýb stavieb. Termografia je schopná s potrebnou presnosťou tieto poruchy nájsť.

Správne vyhodnotenie termografu je potom pre špecializované firmy základným krokom pre efektívny návrh technického riešenia a účinnosť takéhoto riešenia je potom pomocou termografie rovnako možné overiť.

 

Čo všetko sa dá zistiť pri diagnostke?

 

Z termovíznych snímok je možné lokalizovať tepelné mosty a stanoviť homogenitu tepelnoizolačnej vrstvy. Je tiež možné diagnostikovať tepelnoizolačné vlastnosti rozvodov tepla vrátane možných únikov tepla z podlahového kúrenia. Ďalej je možné posúdiť povrchové teploty, vyhodnotiť tepelné toky a zistiť riziko rastu plesní a povrchovej kondenzácie vlhkosti. Miesta s rizikom tvorby alergénnych plesní odhaľuje termokamera a vlhkostná sonda.

 

Diagnostika fasády je čosi ako vyšetrenie u odborníka

 

 

Na snímkach urobených zvonku objektu sa zisťujú tepelné úniky v miestach podľa teplotnej škály smerom k vyšším teplotám. Snímanie z exteriéru pomôže odhaliť napríklad nesprávne zosadenie tepelnoizolačných dielcov. Naopak, u snímok urobených zvnútra objektu sa dajú odhaliť chladné miesta reprezentované farbami priradenými nízkym teplotám.

 

Niektoré firmy ponúkajú kombináciu dvoch diagnostických metód - termovízia a takzvaného Blowerdoor testu. Za pomoci podtlaku sa prejavia vo vyššej miere netesnosti konštrukcií a termovízna kamera odhalí ich rozsah. Opäť platí požiadavka na rozdiely teplôt medzi interiérom a exteriérom. Rozdiel teplôt však nemusí byť tak veľký, lebo sa preukazujú netesnosti, ktoré sa na infračervenej kamere prejavia už od rozdielu teplôt okolo 10 ° C.

 

Ceny diagnostiky nie sú pri rodinných domoch či chalupách horibilné. Ak sa meranie vykonáva ako súčasť práce v rámci špeciálneho programu, možno naň získať zľavy. Vždy sa však vyplatí overiť renomé firmy, ktorá diagnostiku vykonáva. Termokamery sú bežne dostupné zariadenie, ale predpokladom správne vykonanej diagnostiky je ešte schopnosť kvalifikovane vyhodnotiť snímky.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Kedy a ako sa diagnostikuje fasáda?

 

Fasáda a jej materiály

 

Ďalšie zaujímavé články na tému Fasády

 

 

© WEBY GROUP

 

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.kesztdolc.hu, www.pridebuilt.com

Autor: Ivan Nôta