Nejeden z nás už zažil nepríjemné prekvapenie vo forme vlhkých fľakov na stenách, ktoré sa objavili napríklad po nárazovom daždi. Treba popremýšľať nad novou hydroizoláciou spodnej stavby

 

Voda a vlhkosť – to sú dva hlavné prírodné deštruktívne faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú životnosť stavieb a vedú k zhoršeniu komfortu bývania v nich. Prenikanie vlhkosti do základov a stien spôsobí trhliny v múroch, nepekné fľaky na vnútornej aj vonkajšej omietke, pleseň, v horších prípadoch sadanie celej stavby a jej deštrukciu. Jediný spôsob, ako sa brániť týmto zničujúcim faktorom je kvalitná a spoľahlivá hydroizolácia stavby.

 

Hydroizolácia spodnej stavby

 

 

Všeobecné pravidlá pre hydroizoláciu spodnej stavby

 

Nech si už zvolíte ktorýkoľvek druh hydroizolácie spodnej stavby, bude potrebné zobrať do úvahy základné faktory, ktoré výber ovplyvnia. K spodnej stavbe sa radia základy, steny a podlahy nachádzajúce sa po úrovňou terénu. Keďže kvalitná izolácia je základným pilierom úspešnosti výstavby nášho domu, nemali by sme ju robiť svojpomocne, ale prizvať si na posúdenie a výber tej najvhodnejšej formy hydroizolácie spodnej stavby odborníkov a pri zložitejších stavebných úkonoch, vyplývajúcich z povahy stavby tiež firmu, ktorá nám tieto práce vykoná na vysokej profesionálnej úrovni.

 

Pri výbere spôsobu hydroizolácie spodnej stavby berieme do úvahy:

 

  • Výšku hladiny podzemnej vody na pozemku, kde sa chystáme stavať  
  • Možnosť zaplavenia pozemku v prípade dlhotrvajúcich dažďov  
  • V prípade, že sa náš pozemok nachádza v blízkosti rieky, potoka či iného prírodného vodného zdroja je určite nutné z dlhodobého hľadiska posúdiť možnosť vzniku povodní  
  • Keďže voda počas mrazov mení svoju štruktúru a pri neustálom zamŕzaní a rozmrazovaní „pracuje“ (rozširovanie/ zmršťovanie), je potrebné posúdiť tento jav vo vzťahu k pôde, v ktorej sa stavba zakladá, aby nedošlo k poškodzovaniu základov vydúvaním zeme  
  • Hydroizolačné podmienky závisia tiež aj od druhu stavby. Je rozdiel, ak na základoch postavíme drevodom, ľahší rodinný dom, alebo viacgeneračnú veľkú a ťažkú stavbu  
  • Nezanedbateľným údajom pri meraniach pôdy na pozemku je aj tzv. kapilarita pôdy, čiže schopnosť podzemnej vody stúpať v priepustných horninách

 

 

Typy hydroizolácie spodnej stavby  

Hydroizolácia spodnej stavby sa delí na dva typy – horizontálnu a vertikálnu. Položenie vodorovnej izolácie má za úlohu zabrániť šíreniu vlhkosti zo zeme smerom nahor - teda nad úroveň položenej izolácie. Zvislá izolácia ochraňuje stavebnú konštrukciu, čiže steny, nad úrovňou vodorovnej izolácie a to pred vlhkosťou pochádzajúcou zo zeminy alebo vzduchu smerom z boku dovnútra.

 

Horizontálne hydroizolácie pod stenami v novostavbách sú potrebné na to, aby sa zabránilo vzlínajúcej vlhkosti, spôsobenej kapilárnou aktivitou v murive alebo betóne. Na tento účel môžu byť použité viaceré produkty. Najčastejšie sa používajú hydroizolačné fólie a asfaltové pásy. Podľa rozlíšenia rôzneho namáhania vodou možno izolovať základy asfaltovými pásmi ako: Jednovrstvové skladby s jediným pásom, ktoré sú cenou materiálu aj uskutočnením prác najlacnejším riešením, ale môžu sa použiť len proti zemnej vlhkosti (izolovaná základová doska nadzemných základov) alebo na trvalo odvodnené základy napr. stavby domu v stráni. Dvojvrstvové skladby s dvoma väčšinou rôznymi typmi asfaltových pásov sa používajú pre podpivničené objekty ako ochrana proti podpovrchovej a tlakovej vode do 2 m stĺpca.

 

Vertikálna hydroizolácia sa robí na zvislej ploche nadzákladovej konštrukcie – suterénneho muriva. Ak výkop nie je rozšírený o pracovnú zónu so šírkou 60 cm, zhotoví sa najprv ochranná stienka, ktorá je oporným prvkom izolácie. Na takýto podklad sa izolácia prilepí alebo nataví. Ako stienka môžu poslúžiť napríklad cementotrieskové dosky, murivo zo starších tehál a pod. Pred mechanickým poškodením sa takýto povlak chráni napr. geotextíliou, omietkou z cementovej malty s hrúbkou najmenej 5 mm. Postrek je nutný aj v prípade dlhšej technologickej prestávky. Základnou podmienkou dokonalej izolácie je jej celistvosť. Dnes sa už skoro úplne vylúčilo zhotovovanie asfaltovaných pásov za pomoci horúceho asfaltového náteru, nahrádzajú ich tmely a penetračné nátery.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Odvodnenie záhrady II: Vysoká hladina spodnej vody

 

Postup pri drenáži

 

Ďalšie články na tému Izolácie

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.sgk-urep.ru, www.profibrus.ru

(i.n.)