Dostavba a izolácia podkroviaAk sme si vybrali vhodnú strechu a vhodný priestor, začíname plánovať zatepľovanie. Aj túto prácu prenechajme odborníkovi, kvalitne navrhnuté a riešené zateplenie je totiž najpodstatnejšie pre vytvorenie správnej tepelnej pohody.

 

Tepelná izolácia podkrovia

 

Hoci pri zatepľovaní striech odborníci rozoznávajú tri základné technológie kladenia izolácie, na Slovensku je najrozšírenejší spôsob - kladenie izolácie medzi krovy. Ak patríme k tým, ktorí chcú nechať v podkroví pôsobiť čaro dreveného krovu, mali by ste izolovať nad krovmi. Nielenže neuberieme na ich kráse, ale zároveň eliminujeme riziko vzniku tepelných mostov. Tretím spôsobom kladenia je ukladanie izolácie pod krovy. Táto technológia je však využívaná dosť zriedkavo, nakoľko sa pri jej realizácii priestor podkrovia zmenšuje o hrúbku izolácie, závisiacej od kvality použitého izolačného materiálu.

 

Vhodným tepelnou izoláciou pdkrovia sú prírodné materiály ako napr. vlna, ľan, korok alebo aj hobliny. Najčastejšie využívanou je však minerálna vlna, ktorá okrem výborných tepelnoizolačných schopností, aj výborne tlmí zvuk.  

Hydroizolácia podkrovia

 

Pri realizácii tepelnej izolácie je potrebné myslieť aj na jej ochranu pred vlhkosťou, tak vonkajšou ako aj vnútornou, spôsobenou kondenzovaním pár vytvorených pri bežnom chode domácnosti. Na ochranu izolácie z vonkajšej strany smerom dovnútra sa používa hydroizolačná fólia, ktorá síce bráni prechodu zatekajúcej vody dovnútra konštrukcie, ale súčasne je aj schopná prepúšťať zkondenzovanú vlhkosť z priestoru strešnej konštrukcie smerom von. Zvnútra je vhodné ochrániť izoláciu podkrovia kvalitnou parozábranou.

Zvuková izolácia podkrovia

 

Suchým procesom sa tak bude realizovať aj ďalšia neodkladná izolácia a tou je izolácia podlahy proti kročajovému hluku, pretože sa dá predpokladať, že pôvodná povala bytu, nachádzajúcim sa pod našim budúcim hniezdočkom, nebola izolovaná. Na eliminovanie hluku nám vhodne poslúžia tzv. plávajúce podlahy, pri ktorých sa však nejedná o podlahy v klasickom slova zmysle, vyrobené z laminátu či dreveného vlákna. V tomto prípade sú pomenovaním „plávajúce podlahy“ nazývané viacvrstvové konštrukcie, ktorých podlahové dosky sa nielenže nesmú dotýkať pôvodnej podlahy, ale ani žiadnej inej z konštrukcií domu. To znamená že na pôvodnú podlahu sa položí zvukovo izolačná vrstva, ktorá zabraňuje prechodu zvuku a tiež aj vibrácií do stropnej konštrukcie.

V prípade, že nám to výška stropu dovolí, môžeme podlahy zdvihnúť a odhlučniť prostredníctvom suchého podsypu. Jeho výhodou sú nielen výborné akustické ale aj tepelnoizolačné vlastnosti a navyše nám výborne poslúži aj na vyrovnanie pôvodnej podlahovej vrstvy.

 

Izolácia podkrovia  

 

Stavebné materiály

 

Aby bola celková záťaž dostavovaného podkrovia čo najnižšia a zároveň sa riešil aj problém vynášania materiálu na vyššie podlažia už stojaceho obytného domu, využívajú sa pri jeho dostavbe výlučne ľahké materiály. Prím hrá v tomto prípade jednoznačne sadrokartón, bez ktorého sa nezaobídeme nielen pri obkladaní šikmých stien, stavbe priečok a znižovaní stropov a ani riešenia podláh. Okrem jeho fyzikálnych vlastností, sú sadrokartónové dosky obľúbené aj pre jednoduchý spôsob ich opracovania a montáže. K ďalším materiálom používaným pri dostavbe podkrovia patrí najmä porobetón, drevo a taktiež montážne dosky vyrobené na jeho báze. V spojení s materiálmi je potrebné spomenúť aj to, že pri dostavbe podkrovia sa využívajú takmer výhradne suché technologické procesy.

 

 

Mohlo by vás ďalej zaujímať:

 

Dostavba a rekonštrukcia podkrovia

 

Strešné okná a vikiere pre dobré svetlo v podkroví

 

Ďalšie články na tému Podkrovie
 
 
© Weby Group
Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.seetal-plus.ch, www.ofri.ch, www.valle-onsernone.info, www.deco-gallery.ru