Ako funguje vložka (FABka, zámok) keď od nej vložíme  kľúč ? Zložitý mechanizmus overí či je kľúč správny a ak áno umožní nám otočiť kľúčom a odistiť istiace body na dverách. Je zrejmé že je to veľmi dôležitý bezpečnostný prvok dverí a bezpečnosti ako takej. Pri jej výbere netreba tento fakt podceňovať.

 

Ktorá je „tá“ NAJLEPŠIA  bezpečnostná vložka?Cylindrické vložky sa delia na viacero skupín a podskupín, delení v rámci vyhotovenia, účelu a rozmerov. Základným parametrom je rozmer, ktorý zmeriate podľa uvedeného obrázku. Meriame od stredu ovládacieho palca (ozub.venca) do jednej strany „A“ a do druhej strany kóta „B“. Celková dĺžka C je kontrolný rozmer, súčet nameraných hodnôt A+B.

 

Rozmer A a B je často rozdielny, lebo os zadlabávacieho zámku nie je umiestnená v strede dverí,  a dvere majú rôzne prevedenie a hrúbku smerom dnu a von od zámku. V prípade varianty vložky s olivkou je dôležité korektne označiť ktorá je vnútorná strana vložky, aby bola olivka umiestnená na správnej strane.

 

Ktorá je „tá“ NAJLEPŠIA  bezpečnostná vložka?

 

Napr. 35/50 + olivka, znamená že vložka bude umiestnená na dlhšej strane vložky, s delením 35mm do vonkajšej strany, 50mm do vnútra, a celkový rozmer vložky je 85mm.

Pre stanovenie rozmeru novej vložky v nových dverách, alebo s novým kovaním, potrebujete poznať okrem hrúbky dverí aj hrúbky kovania (štítu). Vložka nesmie z vonkajšej strany prečnievať cez kovanie viac ako 1-2mm. Dôvod prečo vložka nesmie prečnievať cez kovanie je čisto bezpečnostné hľadisko. Ak vložka pretŕča cez kovanie, je možné ju špeciálnym prípravkom zlomiť a jednoducho prekonať dvere. 

Vložky majú v strede "palec" ktorým ovládajú mechanizmus zámku, prípadne ozubený veniec (koliesko) ktorým ovládajú kvalitnejšie a spoľahlivejšie rozvorové zámky (používané v kvalitnejších bezpečnostných dverách)  

Ktorá je „tá“ NAJLEPŠIA  bezpečnostná vložka?Vložky sa delia podľa jednotlivých stupňov bezpečnostných tried. Základná trieda sú stavebné vložky, najlacnejšia alternatíva vložiek, ktoré nemajú bezpečnostné prvky a ktoré sú primárne určené do priestorov kde sa nevyžaduje žiadna bezpečnostná odolnosť prípadne sú osadené vo dverách iba dočasne (stavby, rozostavané objekty a pod.). Toto riešenie  je vhodné pri novostavbe, prípadne pri rekonštrukcii objektu, kde má použitie základných stavebných vložiek význam, nakoľko má často viacero ľudí prístup ku kľúčom, stavebných firiem a remeselníkov. Následne je ale dôležité si vložku vymeniť a vybrať si kvalitu a bezpečnosť podľa požiadaviek daného priestoru, a zákazníka.

 

Bezpečnostné vložky, náš PORADCA pri výbere bezp.vložiek

 

Základné stupne bezpečnosti sú BT2, BT3,BT4, kde so stúpajúcou triedou bezpečnosti stúpa počet bezpečnostných prvkov a odolnosť vložky voči prekonaniu ako napr. odolnosť voči odvŕtaniu, odolnosť voči vyhmataniu, odolnosť voči zlomeniu a pod. Následne sú dôležité ochranné prvky kľúča, a bezp.karta. Väčšina bezpečnostných vložiek je chránená touto bezpečnostnou kartou, ktorú vyžaduje certifikované kľúčiarstvo pri rozmnožení kľúča. Samozrejme aj tu zohráva veľkú úlohu ľudský faktor, a ak je profil kľúča bežne dostupný .... Riešením je siahnuť po vyššej kvalite vložky, kde duplikácia náhradného kľúča je možná len priamo vo fabrike výrobcu ako je napríklad pri vložkách EVVA MCS SYMO alebo Mul-T-Lock top vložka MT5.

 

4.jpgBezpečnostná vložka EVVA MCS symo je klasifikovaná v 4.bezpečnostnej triede a MCS (magnetický kódovací systém) zaručuje trojnásobnú bezpečnosť pomocou magnetického, ako aj súbežne dvoch mechanických kódovaní. V cylindrickej vložke sa nachádza 8 otočných magnetických rotorov, ktorým sú priradené 4 magnetické krúžky na kľúči. Pri vyťahovaní kľúča sa vždy natočia do inej polohy. Každý magnetický krúžok v kľúči sa dá obojstranne nezávisle od seba zmagnetizovať.

 

Kvalitnejšie vložky ponúkajú ďalšie možnosti, ako zlúčenie vložiek na "jeden kľúč". Čo v praxI znamená že máte dve, tri alebo viac vložiek (vstupná brána, firma, dom, garáž) a ovládate tieto vložky jedným kľúčom, to je veľmi pohodlné a návykové.

 

Rozšírenejšie možnosti ponúka SGHK čo je skratka pre systém generálneho a skupinového kľúča, kde si určíte hierarchiu kľúčov, kde generálny kľúč ovláda každú vložku v systéme, a kľúče napr. H1 ovláda vložky na 1 poschodí, a hlavný vstup, prípadne jednotlivé kancelárie. Do systému je možné samozrejme aj s odstupom času vkladať a doprogramovať ďalšie vložky a priradiť im potrebné práva podľa typov hlavných, skupinových kľúčov.

 

Ktorá je „tá“ NAJLEPŠIA  bezpečnostná vložka?

 

5.jpgNajvyšší level a komfort ponúkajú elektronické vložky napr. EVVA e-Primo, táto vložka nahrádza klasickú mechanickú cylindrickú vložku. Na rozdiel od klasickej vložky, kde pri strate kľúča musíte vložku v záujme bezpečnosti vymeniť a s ňou aj všetky kľúče, čo nebýva práve lacná záležitosť, rieši e-Primo tento problém s noblesou. Stratený čip, prívesok alebo karta jednoducho zablokujete, užívateľ dostane nové prístupové médium a systém ide ďalej.

Zvlášť u väčších objektov, napríklad pri vstupoch do panelových domov, kancelárskych objektov, ale aj pri opakovanej strate kľúče od bytu sa táto investícia veľmi rýchlo vráti.

Dokonca je možné naprogramovať niekoľko e-Primo vložiek tak, že môžete mať napríklad jeden čip a s ním môžete otvárať vašej chalupu, byt, garáž a napríklad aj kanceláriu.

 

Vzhľadom k našim skúsenostiam, Vám vieme poradiť, čo má vložka spĺňať a v ktorom prevedení je vložka veľmi ťažko prekonateľná. Interierdvere, spol.s r.o. Zvolen

 

www.interierdvere.sk