Systém suchej podlahovky pozostáva z polystyrénovej systémovej dosky s drážkami, do ktorých sa založia plechové profily, slúžiace na odvod tepla od rúrky do vrchnej vrstvy podlahy. Do plechových profilov sa vtlačí rúrka, určená pre podlahové kúrenie. Táto je pripojená k rozdeľovaču podlahového kúrenia. Ako teplonosné médium je použitá voda z kotla alebo iného zdroja tepla.

 

Nosná časť podlahy, ku ktorej tesne priliehajú teplovodivé plechy, môže byť vyhotovená buď použitím:

 

- sádrovláknitých dosiek

 

- špeciálnej keramickej dlažby

 

 

Každý z materiálov má svoje výhody aj nevýhody. V tabuľke nižšie uvádzame porovnanie oboch ako systém:

 

Porovnanie suchých systémov

 

 

Sádrovláknité dosky

Špeciálna keramická dlažba

Materiál

zmes sádry a celulózy

homogénny v celom priereze pálená hlina vysokej kvality

Nízka hmotnosť na m2 plochy

30 kg

34 kg

Tepelná vodivosť

0,32 W/m*K

0,67 W/m*K

Odolnosť proti poškodeniu:

 

 

- vrypom

dobrá

výborná

- tlakom

výborná

výborná

- pádom ťažkého predmetu

výborná

výborná

Pochôdznosť

Okamžite

Po 24 hodinách

Rovnosť a akosť povrchu

Dokonale rovný po odstránení zvyšného lepidla.

rovný, bez väčších rozdielov. Prípadné malé dodatočné korekcie úpravy povrchu (tmelom a pod.)

 

 

Nosná vrstva podlahy sa nakoniec prekrýva finálnou vrstvou - podlahovou krytinou, vhodnou pre podlahy s vykurovaním (požiadavka na nízky tepelný odpor podlahy).

 

Porovnanie suchého systému oproti klasickému mokrému (s betónovou zálievkou)

Výhody:

 

- Rýchlejšia zmena teploty v miestnosti v porovnaní s klasickým systémom podlahového vykurovania.

 

- Nízka konštrukčná výška podlahy

 

- Nižšia celková hmotnosť podlahy.

 

- Rýchla a jednoduchá pokládka (nižšie náklady na montáž).

 

- Ľahká manipulácia s materiálom.

 

- Montáž bez nežiadúceho znečistenia okolitých objektov.

 

- Stavebnicový systém montáže nevyžaduje špecializované technológie, ani ťažké technológie pri spracovaní.

 

- Po montáži a zaschnutí lepidla (po 24 hodinách) nepotrebuje podlaha vyzrievanie hmoty, ako v prípade betónu (min. 28 dní), ani následný prvotný zákur (vykurovaciu skúšku v priebehu 10 dní), takže je ihneď možné kúriť.

 

 

Graf rýchlosti ohrevu

Nevýhody:

- Vyššia investícia do materiálu.

 

 

Ing. Marian Baláž

Suchá podlahovka