Požiarna bezpečnosť fasádnych komínov v drevostavbáchKomíny s kovovým komínovým plášťom bývajú obvykle viacvrstvové, kde komínový plášť prekrýva izolačnú vrstvu na komínovej vložke. Komínová vložka býva najčastejšie kovová, môže však byť aj keramická alebo z plastu. Kovové komíny sú z požiarneho hľadiska slabším článkom drevostavieb, najmä pri odvode spalín spotrebičov na pevné palivo.

 

Požiarna bezpečnosť stavby, posudzovaná z pohľadu spalinovej cesty (dutina určená na odvod spalín do voľného ovzdušia tvorená spravidla prieduchom dymovodu, sopúchom a komínovým prieduchom) je daná podmienkami vyhlášky číslo 401/2007 o krboch a komínoch a tiež zákonom 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Požiarna odolnosť pre smer pôsobenia z vnútra von pri bežnej prevádzke stanovuje, že teplota horľavých stavebných materiálov vyskytujúcich sa pri komíne smie pri teplote prostredia 20 ° C dosiahnuť teplotu najviac 85 ° C; a ďalej požiarna odolnosť pre smer pôsobenia z vnútra von pri vyhorení sadzí stanovuje, že teplota horľavých stavebných materiálov vyskytujúcich sa pri komíne smie pri skúšobnej teplote 1000 ° C, ktorá je udržiavaná po dobu 30 minút a pri teplote prostredia 20 ° C, dosiahnuť najviac 100 ° C. Pre oba prípady platí, že vzdialenosť od horľavých stavebných materiálov musí byť preukázaná skúškou podľa zodpovedajúcej skúšobnej normy výrobkov.

 

Pri návrhu spalinových ciest je dôležité ešte posúdiť komín a dymovod podľa uvedenej vyhlášky Požiarna odolnosť pre smer pôsobenia zvonku von, v ktorom je uvedené, že táto požiarna odolnosť musí spĺňať požiadavky zodpovedajúcich testovacích noriem pre šachty a vedenie (v súlade s kvalifikáciou pre požiarnu odolnosť).

 

Vyhláška odkazuje na triedu požiarnej odolnosti, ktorá stanovuje dobu trvania v minútach, počas ktorej komínovou konštrukciou nesmie byť prenesený požiar z jedného požiarneho úseku do druhého, bez ohľadu na to, aký spotrebič palív je do komínovej konštrukcie pripojený. Často sa na tento článok zabúda napr. pri odvode spalín kondenzačných kotlov na plynné palivá do komínových vložiek z plastu, a to nielen v drevostavbách.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Dodatočný komín

 

Nové typy komínov

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a tipy na tému Komíny

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: megaruf.ru

Autor: Ivan Nôta