zrubová konštrukciaZrubová konštrukcia bola v minulosti najrozšírenejším konštrukčným systémom domov. Na jej  výstavbu sa používala guľatina z ihličnanov v kombinácii s trámami, ktoré sa hranili podľa potreby z dvoch, troch alebo štyroch strán. V súčasnosti z hľadiska technológie výroby rozoznávame 2 druhy zrubovej konštrukcie a to pravú a falošnú.

 

 

Pravé zrubové konštrukcie

 

V minulosti sa tieto konštrukcie zhotovovali z masívu, ktorý tvoril obvodové i priečkové steny zrubu. Steny mali hrúbku v rozpätí od 150 do 300 mm, čím bola splnená požiadavka na dostatočnú tepelnoizolačnú ochranu. Použitá guľatina sa opracúvala ručne a jednotlivé zrubové trámy sa spájali klasickým rybinovým alebo zámkovým spojom, ktorého technika sa viac využívala pri spájaní trámov v ich spodnej časti stavby. Aby do zrubu cez spoje vzniknuté spájaním dreva neťahalo, vodorovné škáry sa upchávali machom alebo vlnou.

 

Moderné zrubové konštrukcie tvoria prvky z masívneho alebo lepeného dreva s priznanými tesárskymi spojmi. Jednotlivé prvky môžu byť opracované a profilované tak ručne ako aj strojovo. Stavebné prvky môžu byť zhotovené z jedného alebo z viacerých kusov, ktoré však musia byť ošetrené kvalitným spojom. Prvky nehranených zrubov sa môžu vyrábať z čerstvo zoťatých stromov obsahujúcich ešte vysoké percento vlhkosti, alebo z guľatiny, ktorá je čiastočne či úplne vysušená. Ak sa zrub stavia z čerstvého dreva, musí sa rátať s vysychaním jeho stien po výške a z jeho následným sadnutím. Miera sadnutia je ovplyvnená percentom počiatočnej vlhkosti dreva a následne od klimatických podmienok v mieste výstavby, približne sa však ráta s rozdielom150 mm na výšku jedného podlažia a to v priebehu prvého roku. Vodorovné škáry sa zatesňujú pomocou profilovania masívnych prvkov a to výrezmi v tvare U alebo V v miestach, ktoré sú vyplnené tepelnou izoláciou. Konštrukcie zrubov sa z tepelnotechnického hľadiska môžu zhotovovať ako jednoplášťové alebo ako systémy so zateplením v podobe sendvičov alebo dvojitých konštrukcií.

 

Pravé a falošné zruby

 

Najmodernejším spôsobom výstavby zrubov sú konštrukcie z lepeného dreva. Prvky takejto konštrukcie sa vyrábajú lepením na hrúbku, výšku aj dĺžku dreva, čím môžu vznikať rôzne veľkosti i tvary ich priečnych profilov. Výroba lepenej konštrukcie je finančne náročnejšia ako opracovanie prvkov z masívu, ale má svoje prednosti. Radí sa k nim napríklad ľahšia dostupnosť kvalitného dreva, lepšie izolačné vlastnosti zrubovej steny a v neposlednom rade, zrub je tak z vonkajšej ako aj vnútornej strany postavený bez neestetických trhlín.

 

Zruby z masívu sa vyhotovujú ako jednoplášťové bez zateplenia alebo so zateplením ako sendvičové. Pri ich výstavbe je potrebné dbať najmä na kvalitu osadenia základových trámov, aby neskôr nenastali problémy s vlhkosťou.

 

Pravé a falošné zruby

 

 

Falošné zrubové konštrukcie

 

Dôvodom výstavby falošných zrubov je v najväčšej miere zrejme estetické hľadisko. Konštrukcie takýchto imitovaných zrubov pozostávajú zo staticky nosnej konštrukcie a falošnej zrubovej konštrukcie z exteriérovej strany zrubu. Medzi vhodné typy nosnej konštrukcie patrí napr. stĺpiková, panelová, betónová, poprípade murovaná.

 

V súčasnosti je najrozšírenejším typom panelový stavebný systém, ktorého základom je drevený rám, opláštený vhodnými veľkoplošnými materiálmi. Konštrukcia a rozmery takýchto rámov sú prispôsobované účelu, ktorému slúžia, napr. rám podlahový alebo priečkový. Priestor medzi jeho jednotlivými rebrami je vyplnený tepelnou a zvukovou izoláciou. Na vytvorenie vhodného povrchu, teda na finálne opracovanie je možné použiť niektorý z veľkého počtu materiálov, ako napr. OSB dosky, drevotrieskové dosky, atď.

 

Technológia výroby takýchto panelov v nich umožňuje zabudovanie okien, dverí alebo dokonca rozvodmi elektriky alebo vody. Veľkou prednosťou falošných zrubov je možnosť ich prípravy vo výrobe a následne jednoduchá a veľmi rýchla montáž na mieste stavby. Pri montáži menších falošných zrubov dokonca nie je nutná ani prítomnosť ťažkej techniky.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Výstavba chaty a legislatíva

 

Ak chata, tak zrubová chata

 

Ďalšie články, rady a tipy týkajúce sa chát a chalúp

 

 

© Weby Group

 

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.doma.alfa72.com, www.lodz.naszemiasto.pl, www.extradom.pl,