Prečo si dať urobiť projekt kúrenia?Faktom je, že väčšina ľudí si dáva robiť projekt kúrenia kvôli získaniu stavebného povolenia. Tým ich oficiálna povinnosť z hľadiska legislatívy končí a nechajú sa presvedčiť svojimi známymi (ktorí už kúrenie majú a postupovali bez realizačného projektu), že ďalšie kroky s projektantom sú zbytočné, kúrenie urobí aj ich známy vrátane návrhu, na základe jeho bohatých skúseností z realizácií. Ešte horšia situácia nastáva v prípade, že patríte ku skupine ľudí, ktorí podceňujú špecializované profesie a domnievajú sa, že  všetko sa dá urobiť tak povediac „na kolene“. Ak predsa len áno, zvážte všetky riziká. Buďte k sebe úprimný a uvedomte si, že bez praktických skúseností nie je možné dopredu odhadnúť skutočný význam realizačného projektu, ani problémy, ktoré môžu nastať či už v priebehu samotnej realizácie kúrenia alebo v horšom prípade vo fáze, kedy sa človek už nasťahoval a v dome býva.

 

 

Načo realizačný projekt a prečo sa ho držať?

 

Realizačný projekt na rozdiel od projektu pre stavebné povolenie zohľadňuje skutočné podmienky stavby (napríklad dodatočné úpravy pri výstavbe s ktorými sa predtým nepočítalo) a taktiež podrobne popisuje riešenie kúrenia od návrhu kotolne, rozvodov, až po jednotlivé miestnosti. Taktiež rieši otázku regulácie, ktorá je pre samotný objekt kľúčová. Správnym návrhom celého systému, vrátane výpočtov priemerov potrubí, zohľadnenia všetkých špecifických požiadaviek reálneho stavu objektu a individuálnych požiadaviek investora, je možné ušetriť prípadné sklamanie po ukončení realizačných prác bez projektu. Môže sa totiž stať, že v konečnom dôsledku „ušetrené“ náklady na projekt budete nútení vraziť do úprav alebo oľutujete „ušetrené“ náklady kvôli celkovej nespokojnosti (niektorá izba bude kúriť menej, druhá viac alebo dokonca v nej bude chlad a taktiež sa môže stať, že až o niekoľko rokov bude chcieť vymeniť starý kotol za nový efektívnejší zdroj tepla využívajúci nižšiu teplotu, budete mať jednoducho smolu. Odporúčanie – dôverujte projektantovi a konzultujte s dôveryhodnou montážnou firmou.

 

S dobrým realizačný projektom vykurovania sa vyhnete nepríjemnostiam:

 

- V prípravnej fáze máte lepší odhad celkových nákladov. Pravdepodobnosť, že vám montážna firma neočakávane vyúčtuje dodatočné náklady je nižšia.

 

- Vyhnete sa neskorším reklamáciám a dokazovaniu viny, prečo a kde vznikol nejaký problém s kúrením.

 

- Po spustení kúrenia do prevádzky je na základe výpočtu v projekte možné vyregulovať systém podlahového kúrenia a jemné korekcie je možné doladiť rýchlo a jednoducho (pri vyregulovaní systému bez projektu kúrenár musí skúšať odhadom nastavenia prietokov v okruhoch rozdeľovača, čo si vyžaduje aj vašu spoluprácu, a trvá určitý čas, kým sa dosiahne požadovaná optimálna teplota vo všetkých miestnostiach).

 

- Navrhnutá regulácia kúrenia (ako celku) podľa projektu bude s celým systémom plniť vaše očakávania a požiadavky.

 

- Snahou montážnej firmy pracujúcej bez projektu je vyhnúť sa prípadnému riziku (napríklad s nedostatočným vykurovacím výkonom v nejakej miestnosti), takže systém predimenzujú. S tým sú však spojené zbytočne vynaložené náklady na materiál, ktorý reálne nie je potrebný (dlhšie okruhy vykurovania atď.).

 

Opačným prípadom je poddimenzovaný systém (v snahe čo najviac ušetriť), čo môže ohroziť predstavu vás, ako investora o tepelnej pohode. Žiaľ, takýto nedostatok si vyžaduje dodatočné stavebné úpravy už v hotovej stavbe (v prípade podlahového kúrenia je to zásah predstavujúci vysekanie podláh so zle nainštalovaným systémom, prípadne nutnosť doplniť nedostatočný výkon kúrenia pridaním iného vykurovacieho telesa a pod.).