Statické funkcie a vlastnosti stropuHlavnou funkciou stropu je vytvárať únosnú a spoľahlivú konštrukciu pre uvažovanú prevádzku a zabezpečovať prenos všetkých zaťažení na strop pôsobiacich do zvislých konštrukcií.

 

Pod únosnosťou sa rozumie, že konštrukcia stropu musí s rezervou prenášať zaťaženie od prevádzky (úžitkové zaťaženie) a zaťaženie od vlastnej tiaže stropnej konštrukcie, priečok a pod (stále zaťaženie).Stropná konštrukcia musí vyhovieť z hľadiska maximálneho priehybu.

 

Nadmerná deformácia stropu môže spôsobiť poruchy podhľadu, podlahovej konštrukcie alebo priečok. V zvislom smere musí mať teda každý strop dostatočnú tuhosť. Čo sa týka horizontálnej roviny, tá súvisí so schopnosťou stropu zabezpečiť prenos vodorovného zaťaženia pôsobiaceho na objekt do zvislých nosných konštrukcií. Z hľadiska horizontálnej tuhosti rozoznávame stropnej konštrukcie na tuhé a netuhé. Strop tuhý je napríklad železobetónový prefabrikovaný strop, železobetónový prefamonolitický strop a oceľobetónový strop. Netuhý je napríklad drevený, s keramickými vložkami a podobne.

 

Významnou zložkou zaťaženia je jeho vlastná tiaž. Ovplyvňuje nielen samotný strop, ale aj zvislé nosné konštrukcie a základy. Pri návrhu stropov na väčšie rozpätie (nad 6 m) je vlastná hmotnosť úplne rozhodujúce. Preto je výhodné stropy na veľké rozpony odľahčovať dutinami alebo vkladaním vložiek z ľahších materiálov. Hrúbka stropu je ovplyvnená radom aspektov, ktoré pôsobia na vodorovné konštrukcie. Najväčší vplyv na mocnosť vrstiev má zaťaženie (od ľudí, prevádzku domu - kuchyňa, knižnica atď.), vzdialenosť podpier a materiál.

 

 

Ďalšie články na tému Hrubá stavba

 

1.10.2014© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: lcwine.com

(i.n.)