Túžba mnohých z nás mať záhradu, ktorou by pretekal potôčik vŕta v hlave okrem iného aj schopným domácim majstrom, ktorí absenciu prírodného potoka nahrádzajú potokom umelým.

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

V dnešnej dobe nie je budovanie takéhoto malého vodného diela ničím extrémne zložitým.

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

Umelý potôčik v záhrade je dynamickým vodným elementom – vodným prvkom, ktorý oživuje priestor, zvlhčuje okolité plochy a prináša upokojujúce zrakové vnemy v kombinácií so zvukovým efektom tečúcej vody. Všetky vodné prvky v záhrade majú podobný význam: pôsobia esteticky, sú biotopom pre vodné živočíchy a rastliny a v sparných letných dňoch zvlhčujú vzduch v blízkosti nášho obydlia. Tým, ako voda prúdi, tak sa okysličuje a čistí (čo môžeme ešte viac podporiť zabudovaním filtrov do obehu).

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

Umelý potôčik je špecifický tým, že hoci sa nejedná o výtvor prírody, jeho kolobeh pôsobí prirodzene. Väčšinou býva stavaný spoločne s jazierkom, z ktorého je výkonným čerpadlom a potrubím vedená voda do prameniska potoka, odkiaľ za pomoci gravitácie tečie späť do jazierka. Aby sme dosiahli tento efekt, je potrebné si riadne prepočítať spád riečiska budúceho potoka. Je nutné počítať s elektrickou prípojkou k čerpadlu. Potok môžeme v niektorých miestach nasvietiť (napr. umiestnením svetiel pod hladinu, do prameniska, k lávke ...). Aj tu je potrebné premyslieť, ako bude vedené elektrické pripojenie. Ak teda túžite zdokonaliť dizajn vlastnej záhrady, poďte sa s nami pozrieť na priority takejto stavby.

 

Základné kritériá

 

Na počiatku je nutné zapnúť svoju obrazotvornosť na plné obrátky a všetko vymyslieť tak, aby boli splnené nasledujúce kritériá:

- potôčik bude cenovo dostupný - deti sa nebudú môcť zraniť ani utopiť - myslieť na súčasti stavby, ku ktorým patrí hlavne malé jazierko a vhodne zakomponovaný „prameň“ potôčika  - pokiaľ je to možné, vytvárať dizajn potoka v čo najväčšej miere z prírodných materiálov (kameňa) - dbať na fakt, že potok realizujeme svojpomocne a tak je nutné poznať aspoň základy správnej elektroinštalácie, resp. mať známeho elektrikára

 

Zásadným kritériom je smer potoka  a teda aj jeho spád. Na úplnej rovine sa o to radšej ani nepokúšajte. Bolo by to za cenu navezenia hŕby materiálu a výsledok by rovnako nevyzeral prirodzene a ani pekne. Kompromisom je v takom prípade malá, krátka kaskáda v umelo vybudovanej skalke, ktorá končí dole jazierkom. Jej súčasťou môže byť aj malý vodopád, alebo kaskádu úplne vynecháme a vsadíme len na vodopád.

 

Pozrite sa na jednoduchú schému umelého potoka:

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

Postup pri budovaní umelého potoka

 

Trasu potôčika plánujeme tou časťou záhrady, kde ho budeme dobre vidieť, budeme k nemu mať ľahký prístup, ale nebude nám tu nijako prekážať. Odpočinkovú zónu s pergolou, ohniskom, krbom či grilom potom situujeme čo najbližšie k potôčiku, alebo k jazierku, kam voda steká.

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

Tečúcu vodu odtiaľto budeme v pokoji pozorovať a tešiť sa jej zvukmi, ale i vôňou.  Vhodným riešením začiatku umelo budovaného potôčika je pramenisko vytvorené z kameňov. Prameň tiež môže vytekať z vymurovanej skalnej imitácie jaskyne, tiež z vodopádu či dokonca malej fontány. Ideálne pritom je, aby potôčik pretekal časťou záhrady, kde nám nebude nijako prekážať, a končil v jazierku, ktoré vôbec nemusí mať veľké rozmery.

 

Na jeho vybudovanie postačí v niektorých prípadoch  do zeme zapustená čierna murárska nádoba. Prednosťou tohto riešenia je využitie jedinej čistiacej (filtračnej) technológie pre všetku vodu. Vodu z jazierka potom dostaneme na začiatok pomocou čerpadla, pričom prejde filtráciou. Je jasné, že pred príchodom mrazov je nutné z technologickej súčasti vypustiť vodu a technológie aj potrubné vedenia odpojiť. Koryto, ktoré vykopeme, keď už vyberieme trasu potôčika, nemusí byť vôbec hlboké. Po vykopaní je ideálne vyložiť koryto PVC fóliou, ktorá je pre tento účel určená a vydrží aj mrazy. Ak máme pri tvarovaní toku potôčika úplnú voľnosť, máme vyhrané. Od zemnej časti (hlavne drobných ostrých kamienkov) bude túto fóliu chrániť pred poškodením špeciálna záhradnícka geotextília. Aby fólia nebola vidieť, je potrebné zasypať ju drobnými aj väčšími okruhliakmi, na krajoch zaťažiť väčšími kameňmi a tu a tam nejaký ten kameň vložiť i do toku, prípadne vytvoriť z kameňov kaskádu, avšak tá predpokladá väčšiu hĺbku výkopu a tiež prudší svah. Stavba umelého potoka vo vašej záhradeKoryto potôčika je možné tiež vyložiť vylisovanými, rôzne tvarovanými a rôzne veľkými dielcami, ktoré sa za týmto účelom vyrábajú z betónu, polyetylénu či inej umelej hmoty. Tieto dielce imitujú prírodné skaly, ale (samozrejme) často vyzerajú naozaj umelo. Niektoré dielce však majú na druhú stranu aj priehlbiny určené na vysadenie vodných rastlín v košíkoch, inými vytvoríme vodopád či kaskádu. 

 

Vodu v potôčiku nám rozhýbe čerpadlo. Volíme také, ktoré je vhodné k trvalej prevádzke aj v mierne znečistenej vode. Výkon musí zodpovedať konkrétnemu objemu vody, ktorá má potôčikom pretekať.

 

čerpadlo.jpgBežné potôčikové čerpadlá môžu prečerpať 1000 až 20 000 litrov vody za hodinu, pričom zvládnu vodu dopraviť do výšky 1 až 5 metrov. Sú vybavené univerzálnou prípojkou pre hadice. Čerpadlo možno uložiť i mimo vodu, ktorú potom nasáva v jazierku skimmer.

 

Pre dopravu vody z jazierka do pramenisko potôčika sa bežne používajú rebrované hadice z čierneho polyetylénu s priemerom 32 alebo 38 mm.

 

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhradeVýborného efektu potom dosiahneme podvodnými reflektormi a povrchovým osvetlením tejto atrakcie vrátane osvetlenia jazierka. Samozrejme sa nezaobídeme bez prívodu elektriny, ktorú vyžaduje aj čerpadlo s filtráciou.

 

Pre zapojenie čerpadla aj reflektora je potrebné mať v dosahu elektrického kábla elektrickú zásuvku. Celú sústavu je možné vypnúť. Zariadenie tak nespotrebováva elektrickú energiu, keď nie ste doma alebo v noci. Aj keď je v betóne koryta zabudovaná kvalitná fólia, voda sa máličko počas prevádzky stráca (vysychaním a miernym rozstrekovaním). Treba jej hladinu strážiť alebo doinštalovať nejakú automatiku dopúšťania.

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

Možnosť vypnutia je kľúčová aj z toho dôvodu, pretože je potrebné deti dostať večer nejako domov. Potôčik bude totiž vo vašej záhrade skutočnou atrakciou.

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

Stavba umelého potoka vo vašej záhrade

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Ako na čistenie umelého potoka

 

Dokončovacie práce pri stavbe záhradného vodopádu

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Záhradné stavby

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.stavebnik.sk, www.donnata.ru, www.andshaft-konstruktor.ru, www.101dizain.ru, www.strgid.ru, www.domechti.ru, www.udec.ru

Autor: Ivan Nôta