Predpäté keramické nosníkyNajrozšírenejšie sú centricky predpäté prvky z keramických tvárnic. V stropnej konštrukcií tvoria tieto takzvané predpäté keramické dosky len spodnú časť prierezu nosného rebra, na ktorú sú uložené keramické tvarovky. Táto montovaná časť stropu slúži ako debnenie na dobetónovanie celej stropnej konštrukcie.

 

Stropná konštrukcia z predpätých keramických nosníkov a vložiek je určená pre malé a stredné rozpony. Po zmonolitnení vzniká rebierkový strop. Je to moderná stropná konštrukcia, ktorá využíva výhody predpätého betónu: vysoká únosnosť, subtílne nosné prvky, minimálne priehyby.

 

Nosnými prvkami stropného systému sú keramické predpäté nosníky, ktoré sú spravidla na oboch koncoch opatrené strmeňmi. Tieto slúžia, ako šmyková výstuž. V prepravnej polohe sú ohnuté do roviny horného povrchu nosníka a po osadení na stavbe sa strmene nadvihnú do 45° sklonu smerom k nosným stenám. Vzájomná vzdialenosť nosníkov má vplyv na únosnosť stropu.

 

Pri namáhaní rebier ohybom preberá predpätá keramika všetky ťahové napätia v priereze. Stropná konštrukcia z predpätých keramických dosiek a keramických tvárnic je v podstate určitý druh spriahnutej konštrukcie, kde je vzájomné spolupôsobenie všetkých konštrukčných materiálov zaistené dokonalou priľnavosťou betónu. Vďaka tvaru stropných vložiek vzniká po vybetónovaní spriahnutý rebierkový strop s tenkou doskou spájajúcou rebrá navzájom medzi sebou.

 

 

 

Ďalšie články, rady a tipy

 

1.10.2014© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: shikremont.ru

(i.n.)