Ústredné kúrenieVo svete je množstvo vykurovacích systémov, no k najpopulárnejším patrí ohrev vzduchu (prednostný v Severnej Amerike) a ohrev vody (v európskych štátoch).

 

V prípadoch tepelného zdroja pre ohrev vody, umiestneného mimo vykurovaných miestností a použitím jedného vykurovacieho zariadenia pre vykurovanie celých bytových jednotiek hovoríme o ústrednom kúrení. Tento termín sa síce používa len posledných pár desaťročí, no takýto vykurovací systém  je známy oveľa oveľa dlhšiu dobu. Dnes, keď technické súčasti systémov ústredného kúrenia sú na vysokej úrovni a prvky vykurovacieho systému spĺňajú požiadavky bezpečnosti a tichého chodu je stále populárne.

 

Výhody ústredného kúrenia

 

K výhodám súčasných systémov ústredného kúrenia nesporne patrí možnosť využitia rôznorodých palív (ľahké vykurovacie oleje, uhlie, drevo, pelety, hobliny, palivá, vyrobené z odpadov drevárskeho priemyslu a plyn). Kotly na tieto palivá sa tiež vyrábajú s možnosťou alternatívneho spaľovania (prípojky na budúce možné využitie tepelných čerpadiel, elektrickej energie a podobne). Vysoká spoľahlivosť kotlov ústredného kúrenia spočíva tiež v tom, ak nastanú problémy s dodávaním jedného druhu paliva, alebo dramaticky vzrastie jeho cena, vždy existuje možnosť jednoduchým úkonom prepnúť kotol ústredného kúrenia na iný typ paliva. Pri ústredných kúreniach, ktoré slúžia na pokrytie celých častí mesta sa musí brať zreteľ aj na ekologický aspekt, menšie znečistenie vzduchu, vrátane minimálneho lokálneho znečistenia z dôvodu že centrálna vykurovacia stanica je ďaleko od vykurovaných objektov a zväčša mimo obytnej zóny, resp. na jej okraji.  

schéma ústredného kúreniaV prípade centrálneho ústredného kúrenia v obytných zónach sa ovládanie teploty vody v radiátoroch vykonáva pomocou nastavení, ktoré určí projektant. V praxi to znamená, že vo vykurovacom období sa udržuje konštantná teplota vody, ktorú je počas tuhých mrazov povinný dodávateľ tepla primerane zvýšiť, aby sa dala udržať požadovaná teplota aj v bytoch, kde nie sú plastové okná, alebo nezateplených. Všetky druhy ústredného kúrenia majú jednoduchú obsluhu a zaručujú nezávislosť vyhrievaného priestoru od počasia.

 

Už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, počas energetickej krízy bolo jasné, že v ďalších etapách života našej spoločnosti bude zohrávať kľúčovú úlohu postoj ľudstva k šetreniu energiami a k rešpekt k životnému prostrediu.

 

V celom rade politických dokumentov prijatých v priebehu formovania Európskej únie sa spomína otázka úspor energií vo všetkých oblastiach na úrovni členských štátov EÚ.

Nájdeme v nich aj zmienku o ústrednom kúrení vo vzťahu k prírode. Použitie ústredného kúrenia na základe dostupnosti miestnych palív minimalizuje znečistenie životného prostredia, najmä škodlivé emisie vzduchu. Výskum v oblasti systémov ústredného kúrenia ide do predu míľovými krokmi, pretože tento spôsob vykurovania bol označený za najviac ekologický prakticky bez ohľadu na používaný druh paliva. Na základe Kjótskeho protokolu prijala EÚ smernicu o zavedení a rýchlom vývoji spoločnej výroby tepla v blízkej budúcnosti. To však neznamená, že vám stavebný úrad zakáže výstavbu malej kotolne vo vlastnom malom dome. Nie je ďaleko doba, keď kotly na biopalivá budú cenovo dostupné pre každého. Spotrebitelia sa tak vyhnú nárastu cien za ohrev a určite vo vývoji dôjde aj na modely, ktoré oproti dnešku znížia spotrebu palív na minimum.  

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Trendom je nízkotepelné kúrenie

 

Zásobníkové ohrievače vody

 

Ďalšie články na tému Kúrenie

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.belz-sanitaer.de, www.drehfix.com

(i.n.)