Teplovodné podlahové vykurovanieTeplovodné podlahové vykurovanie predstavuje vykurovací systém, ktorý využíva na vykurovanie ohriatu vodu. Jeho základným článkom je plastová alebo medená rúrka, preto je veľmi dôležité dbať na materiálovú kvalitu a odolnosť rúrok. Zo všetkých materiálov sa najviac odporúča polybutén, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je odolný proti korózii a tlmí hluk v rozvodoch. Rúrkami uloženými v podlahe prúdi vykurovacia voda, ktorá šíri teplo na veľkej ploche. Vodu ohrieva vykurovací kotol alebo iný zdroj tepla, ktorý sa dá v budúcnosti meniť alebo dopĺňať. Systém teplovodného podlahového vykurovania môže byť realizovaný mokrým alebo suchým spôsobom.

 

U plošného vykurovania sa využíva sálavého tepelného toku z ohrievanej plochy podlahy, steny alebo stropu. Tieto plochy dosahujú mierne vyššej povrchovej teploty, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitého prostredia. Rozloženie teploty v miestnosti je od podlahy smerom nahor rovnomerné. Jednoduché pokladanie polybuténovej rúrky do systémovej dosky s výstupkami zrýchľuje montáž celého systému teplovodného podlahového vykurovania.

 

Základom mokrého procesu realizácie je priame zalievanie podlahových rúrok mokrým poterom, ktorý počas sušenia prechádza objemovými zmenami. Jednoduché upevnenie rúrok ku kari rohoži je spôsob realizácie, pri ktorom dochádza občas k ich nerovnomernému rozloženiu, pretože počas zalievania sa môžu posunúť. Snaha o presné kladenie rúrok a homogénne rozloženie tepla na podlahe posunula technológiu podlahových prvkov od prichytenia "záhradnej hadice" na kari rohož až k prvkom s celohliníkovou úpravou a rúrkam s kyslíkovou bariérou - vo všetkých prípadoch ide o prvky vyrábané s presnosťou na milimeter.

 

Rúrky podlahového teplovodného vykurovania uložené v systémových doskách s hliníkovým povrchom  pomáhajú lepšiemu rozloženiu tepla v podlahe.

 

Teplovodné podlahové vykurovanieZákladom suchého spôsobu realizácie teplovodného podlahového vykurovania je ukladanie vykurovacích trubiek do vopred pripravených lisovaných systémových dosiek, ktoré výrazne skracujú dobu nábehu podlahového vykurovania. Pretože na systémovú dosku stačí naniesť tri centimetre anhydridového poteru, a nie 6,5 až 9 cm betónového poteru, ako tomu bolo u starších systémov, akumulačná vrstva je tenšia, a tak reaguje pružnejšie. U týchto systémov je možné úplne vynechať mokrý proces a celú podlahu zrealizovať aj len suchým spôsobom, napríklad pomocou podlahových sadrovláknových dosiek uložených na systémovej doske.

 

Kyslík je vo vykurovacích systémoch nevítaný, pretože spôsobuje koróziu kovových prvkov vykurovacieho systému, čo znamená takmer celého kotla. Kyslík je súčasťou vzduchu, a ten je podľa Henryho zákona tiež súčasťou vykurovanej vody. Voľný kyslík plastovým rúram uloženým v podlahe neublíži, najzraniteľnejší je kotol; ak ho poškodia skorodované vnútorné súčiastky, a to aj skôr ako po dvoch rokoch, reklamáciu nikto neuzná. Kyslíková bariéra v plastových rúrkach podlahového systému výrazne zníži plochu pre difúziu kyslíka do vykurovacej sústavy.       

                   

Kombinovanie stenového a podlahového vykurovania je dobrou investíciou z hľadiska nízkej spotreby energie, tepelnej pohody a hygieny prostredia. Podlahové vykurovanie tvorí systém so značnou akumuláciou tepla a temperuje miestnosť. Stenové vykurovanie reaguje veľmi rýchlo a pohotovo na požiadavky regulácie. Výsledkom kombinácie je rýchle a energeticky nenáročné dosiahnutie požadovanej teploty. Pre teplovodné podlahové vykurovanie sú najvhodnejšie polybuténové rúrky. Novinkou sú o niečo flexibilnejšie rúrky, ktoré uľahčujú inštaláciu vo stiesnenejších podmienkach, napríklad v malých kúpeľniach alebo toaletách alebo pod šikminou strechy. Napriek väčšej ohybnosti zostáva u nich zachovaná hrúbka stien rúrok, a tým aj výkonnosť.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Aká je vhodná podlaha pre podlahové kúrenie

 

Vykurovanie v pasívnych domoch

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a nápady na tému Kúrenie na ohrev vody

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.kaksdelatpol.ru, www.forumhouse.ru

Autor: Ivan Nôta