Drevené terasy, obdobne ako iné podlahové stavby, vyžadujú nosný základ, tak, aby bola pochôdzna plocha pevná a odolná, aby sa drevené dosky neprehýbali a aby pri záťaži vetrom, dažďom alebo inými poveternostnými podmienkami nedošlo k posunutiu stavby.

 

Základy pod drevenú terasu

 

Spodná stavba (základy) musí vykazovať odolnosť proti poveternostným podmienkam a nesmie sa dvíhať pri premrznutí vlhkosti pod konštrukčnými kladami (námraza).Aby sme tomuto poškodeniu zabránili, môžu mať aj drevené terasy, obdobne ako ostatné stavby, mrazuvzdorný základ.U nezámrzného základu musia základovej prvky, na ktorých je terasa uložená, zasahovať minimálne do hĺbky 80 cm a spočívať tam na pevnom podklade.

 

Najjednoduchšou formou takých základových podpier sú podpery z kameňa alebo betónu (napr. 10x10 cm alebo 20x20 cm prierezovej plochy), ktoré sa umiestnia vo viac menej rovnomerných vzájomných vzdialenostiach a prenášajú záťaž terasy do pôdy. Možno tiež používať základové pásy o šírke 15 až 20 cm, ale pre zhotovenie základov sú - vinou nutnosti väčších výkopov - značne prácnejšie.

 

Alternatívne sa môže k nezámrznému základu položiť konštrukcia terasy na natlačenú vrstvu štrku alebo drveného štrku do výšky 30 cm, podložiť ju možno napr. betónovými pätkami pre lepšie rozdelenie a prenos záťaže (plávajúca pokládka).

 

Štrk alebo štrková drvina môžu ľahko presakovať, takže odvedú zachytenú vlhkosť a zabránia jej prenikaniu do drevenej podlahy. Podklad by tak nemal premrznúť, ak je hrúbka štrkového alebo štrkopieskového lôžka dostatočná, a ak k tomu predsa dôjde, stane sa tak v menšom rozsahu.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Betónová terasa

 

Drevená terasa na prízemí

 

Ďalšie články na tému Terasy

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.resn.ru

Autor: Ivan Nôta