V prípade akýchkoľvek porúch, ktoré signalizujú zmeny v podloží, je potreba prizvať statikov. Tí sondami zistia skutočný stav základov aj stav základovej zeminy, prípadne tiež úroveň hladiny spodnej vody. Až potom možno navrhnúť najvhodnejšiu metódu úprav existujúcich základov.

 

Zosilnenie a prehĺbenie základov

 

Najbežnejším prehlbovaním základov, prípadne ich rozširovaním, je podmurovanie nosného muriva. Môže dôjsť aj k celkovému nahradeniu pôvodného základu - ten býval nezriedka len z voľne uloženého lomového kameňa bez spojiva. Podmurováva sa po jednotlivých záberoch max. 1,5 m dlhých, vždy striedavo a s riadnym dotiahnutím nového základu pod pôvodné murivo.

 

Pre hlbšie založenie sa potom používajú mikropiloty, ktoré sa odvŕtajú do potrebnej hĺbky. Pomocou valcovaných nosníkov alebo železobetónových pásov sa do nich potom prenesie zaťaženie z muriva. Podložie možno spevňovať aj tzv. tryskovou injektážou, ktorú ponúkajú odborné firmy. Pri nej dôjde k výraznému zvýšeniu únosnosti. Základová zemina sa skvalitní a vplyvom odpovedajúceho tlaku dôjde aj k riadnemu "dotiahnutiu" nového základu pod pôvodné základové murivo.

 

Problematika spevňovania, rekonštrukcie a zosilňovania základov všetkých budov a objektov je veľmi špecifická. Nutné ju preto riešiť vždy pre daný objekt, aby boli zvolené čo najlepšie technológie a cena zodpovedala nutným požiadavkám. Rovnako je nutná znalosť podložia a celej stavby.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

V znamení dreva: dizajn podláh 2016

 

Penobetón: ideálne riešenie pri rekonštrukcii domu

 

Ďalšie články na tému Hrubá stavba

 

 

© WEBY GROUP©

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: banya-expert.com

Autor: Ivan Nôta