Založenie izolácie pri sokli

 

Jednou z chýb, ktorá sa vyskytuje pri zatepľovaní fasády, je nesprávna inštalácia zakladacích líšt pri sokli. Zakladacie lišty, čiže kovové soklové profily, je potrebné upevniť vodorovne a pre napojenie jednotlivých profilov použiť plastové spojky. Stáva sa, že stavbár tieto spojky vynechá a po uložení tepelno-izolačných dosiek ich hmotnosť tlačí na lišty a tie sa časom prehnú. „Takto vznikajú na fasáde trhliny a „preliačiny“, tepelná izolácia potom nedokáže 100% plniť svoju funkciu a vznikajú tepelné mosty a tým aj úniky tepla,“ vysvetľuje Miroslav Zliechovec, odborník na tepelné izolácie z Knauf Insulation Nová Baňa.

 

3.jpg

 

Lepenie tepelnoizolačných dosiek

 

Pri lepení  tepelnoizolačných dosiek nie všetky realizačné firmy dodržiavajú technologický postup lepenia  dosiek. „Správny postup nanášania lepidla na fasádnu minerálnu dosku  je vytvoriť tenkú penetračnú vrstvu po obvode dosky a potom v strede 3 terče.  V druhom kroku sa nanesie lepidlo na dosku tak, aby bolo po jej pritlačení na stenu minimálne 40% plochy pokrytej lepidlom,“ upozorňuje Miroslav Zliechovec. Na stenu sa doska lepí na zraz, bez škár. Škáry menšie ako 4 mm je možné vyplniť nízkorozťažnou penou. Väčšie škáry nesmú byť! Pri lepení sa zvislé spoje  dosiek musia striedať, spoje dosiek  nesmú byť priebežné po celej výške fasády.

 

2.jpg

 

Kotvenie je dôležité

 

Aby zateplenie dokonale fungovalo, potrebujeme v ďalších korkoch aplikovať dôležité komponenty, ako sú napríklad kotvy, ktorými sa dosky fixujú k stene. Zapustené izolačné kotvy sú i účinné, minimalizujú tepelné mosty. Účinné a časovo menej náročné na  realizáciu sú aj špeciálne izolačné kotvy s integrovanou izolačnou vrstvou priamo na svojej hlavičke, ktoré  minimalizujú vznik tepelných mostov v miestach kotiev na fasáde. „Skrutkovacia kotva okrem toho, že dobre drží v každom druhu obvodovej steny, eliminuje vykresľovanie bodov v miestach kotiev na povrchovej úprave zateplenia fasády, zabraňuje tzv. „panter efektu“,“ pripomína Miroslav Zliechovec z Knauf Insulation.

 

2(1).jpg

 

Správna výstužná vrstva

 

Chyby sa často robia aj pri výstužnej vrstve zatepľovacieho systému – používajú sa nesprávne lepidlá, nevhodné mriežky, alebo sa mriežky chybne uložia. Pri správnom postupe je jeden deň pred nanášaním vystužovacej vrstvy potrebné osadiť ukončovacie, rohové a dilatačné lišty a zosilňujúce vystuženie. Sklotextilná mriežka sa vtláča do lepidla zhora dole s presahom mriežky asi 100 mm. Ukladať sa musí bez záhybov.

 

Materiály neprekombinujte

 

Kvalita materiálov jednotlivých výrobcov a dodávateľov sa líši. Hľadajte dodávateľa, ktorý ponúka zatepľovací systém ako celok a takého, ktorý garantuje súlad osobitosti jednotlivých komponentov   teda inak povedané, kvalitu jednotlivých komponentov. Podklad, izolácia, sieťka, omietka majú byť „z jedného súdka“. Neodporúča sa pri nákupe kombinovať najlacnejšie komponenty viacerých výrobcov. V prípade necertifikovaných zatepľovacích systémov môže vzniknúť celá séria problémov. „Vyskytujú sa nielen estetické nedostatky v podobe fľakov, plesní, pigmentových škvŕn na fasáde alebo popraskanej omietky, ale často aj technické, akými sú  predovšetkým nefunkčnosť tepelnej izolácie, opadávanie kusov omietky, atď,“ hovorí odborník na tepelné izolácie Miroslav Zliechovec z Knauf Insulation.