Aj budovy, kde sa podarilo minimalizovať tepelné zisky z vonkajšieho prostredia, vykazujú ešte stále potrebu chladenia. Alternatívou k bežnému kompresorovému cyklu sú len tri základné zdroje chladu, a to:

 

- kolísanie teplôt vzduchu v kombinácii s akumulačnou hmotou budovy (nočné vetranie)

 

- využívanie premeny citeľného tepla na latentné (adiabatické chladenie, priame, nepriame alebo s využitím sorpčných výmenníkov)

 

- využívanie chladu zo zemského polomasívu (zemné výmenníky, podzemná voda)

 

 

Alternatívne spôsoby chladenia

 

 

S pojmom alternatívneho alebo nízkoenergetického chladenia sú často spájané aj princípy umožňujúce efektívnu distribúciu chladu či využitie zdrojov chladu s nižším potenciálom (vyššou teplotou). Medzi takéto systémy patria:

 

- zaplavovacie vetranie (umožňuje vytvorenie teplotného gradientu v miestnosti a využitie vyššej teploty chladiacej vody). Princíp zaplavovacieho vetrania spočíva v nízkej hybnosti privádzaného vzduchu a v prirodzenej konvekcii vyvolané tlakom od tepelných zdrojov v miestnosti. Tento princíp vtedy vyžaduje tepelné zdroje v miestnosti a môže byť používaný len pre chladenie, nie pre kúrenie. Privádzaný vzduch, ktorý je chladnejší než teplota miestnosti vyfukovaný nízkou rýchlosťou, s nízkou hybnosťou a nízkou turbulenciou z výustky s veľkou plochou prúdi pri podlahe miestnosti.

 

- chladiace stropné panely (prenos tepla sálaním a vyššou teploty chladiacej vody)

 

- chladené stropné konštrukcie, steny alebo podlahy (prenos tepla sálaním a vyššie teploty chladiacej vody alebo používanie vzduchu).

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Druhy a spôsoby prirodzeného vetrania

 

Hybridné vetranie

 

Ďalšie články na tému Klimatizácia a chladenie

 

1.8.2015© WEBY GROUP Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.ccee.iastate.edu

(i.n.)