Čo sa umiestnenia ČOV týka, môžete si vybrať z troch spôsobov. Alebo ju umiestnite na úrovni terénu, alebo ju zapustíte pod jeho úroveň tak, že ju zasypete a prekryjete vrstvou zeminy. Viditeľné zostanú len veká šácht s kompresorom, ktorý zabezpečuje prívod vzduchu. ČOV- ky vybavené biodiskami sa môžu pod úroveň terénu zabudovať len pod podmienkou, že budú zakryté roštom schopným prepúšťať dostatočné množstvo vzduchu, potrebné na biologickú aktiváciu ich obsahu.

 

Schéma umiestnenia podzemnej ČOV

 

Treťou možnosťou je umiestnenie čistiarne priamo v suteréne rodinného domu. Toto umiestnenie nepredstavuje žiadny problém, pretože moderné zariadenia majú malé rozmery, pracujú nehlučne a pri procese čistenia sa z nich neuvoľňuje nijaký zápach.

 

Napriek tomu sa však čistiarne odpadových vôd umiestňujú najčastejšie mimo domu, pod úroveň okolitého terénu. Pre správny a bezproblémový chod čistiarne je nutné nájsť vhodné miesto na jej osadenie, pričom je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 10 m od domu a 5 m od prípadného vodného zdroja. Výber miesta však ovplyvňuje aj veľkosť pozemku, výška hladiny podzemnej vody, kvalita podložia terénu a v neposlednej rade aj jeho skon.  

 

Vypúšťanie vyčistenej vody

Na vypúšťanie vody do vodných tokov alebo otvorených kanálov potrebujete súhlas príslušného vodohospodárskeho orgánu. Treťou možnosťou je vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody do podzemných vôd, čo prakticky znamená jej vsakovanie do podložia. Aby mohla byť vaša žiadosť o povolenie na takéto vypúšťanie posúdená, budete potrebovať aj odborný hydrogeologický posudok, v ktorom sa vyhodnotí kvalita podložia v danej lokalite a spracuje sa prehodnotenie možných následkov vypúšťania na kvalitu podzemnej vody. Limitné hodnoty pre vypúšťanie do podzemných vôd sú stanovené Európskou úniou a ak je dôvodné podozrenie, že v dôsledku vypúšťania vody z ČOV do podzemných vôd môže dojsť k zhoršeniu ich kvality, vodohospodársky orgán má právo tento súhlas nevydať.

 

Využitie vyčistenej vody

Ak patríte k tým, ktorí si zaumienili vyčistenú vodu recirkulovať, možno budete sklamaní. Informácie o tom, ako sa vyčistená voda dá znovu použiť sú totiž mnohokrát úplne zavádzajúce. Úlohou čistiarne nie je vytvárať z odpadovej vody vodu čistú, ale zabezpečiť vyčistenie odpadovej vody do takého stavu, v akom sa môže vrátiť do prírody, kde prebieha jej ďalšie dočistenie. Voda z ČOV zostáva napriek jej čisteniu predsa len odpadovou vodou plnou mikroorganizmov a rôznych baktérií, je teda vhodná jedine na polievanie trávnika a trvalých porastov. Z hygienického hľadiska je absolútne neprípustné zalievať ňou hospodárske či záhradné plodiny.

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

ČOV - malé domové čistiarne odpadových vôd

 

Domová čistička odpadových vôd

 

Ďalšie zaujímavé články na tému Čistenie odpadovej vody

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: fnb-pflasterbau.de