Ekologickou a k prírode priateľskou alternatívou malých čistiarní odpadových vôd je koreňová čistička odpadovej vody.

 

Koreňová ČOV

 

Koreňové čističky odpadových vôd sú vhodné najmä pre väčšie vidiecke usadlosti s rozľahlou záhradou alebo pozemkom. Ich funkcia sa v podstate príliš nelíši od vsakovacej žumpy. Ten najväčší a pre životné prostredie najpriaznivejší rozdiel však spočíva v tom, že do pôdy sa vsakuje už voda zbavená všetkých škodlivých organických látok. Koreňová čistička odpadových vôd je vhodným riešením pre jednotlivca, obce i podniky. Koreňové čističky odpadových vôd sú ekonomicky výhodné aj šetrné voči prírode. Vodu čistia baktérie v náplni koreňového filtra spolu s koreňmi bahenných a vlhkomilných rastlín. Čističky tak pracujú bez elektrickej energie za minimálnych prevádzkových nákladov. Koreňové čističky sa využívajú na čistenie všetkých odpadových vôd z domácností. Sú veľmi účinné v čistení kontaminovaných vôd s vysokými obsahmi železa, mangánu a ťažkých kovov. Vo svete sa úspešne využívajú aj na čistenie výluhov zo skládok a rôznych druhov priemyselných vôd.

 

Koreňová čistička odpadových vôd je v podstate plytké fóliové jazierko. Na fólií sú uložené vrstvy štrku a humusu s mikroorganizmami a zasadené rastliny – trstina, pálka, sitina, kosatec a podobne. Koreňové čističky odpadových vôd sú schopné čistiť odpadové vody s nízkou koncentráciou organických látok, čo je u klasických čističiek problém. Dobre sa vyrovnávajú s kolísaním množstva a kvality odpadových vôd. Koreňové čističky odpadových vôd pracovať prerušovane, čo klasické čističky nemôžu. Vyžadujú minimálnu, ale pravidelnú údržbu. Nevyžadujú elektrickú energiu. Majú menšiu náchylnosť k havárii systému. Dobre zapadnú do krajiny a sú jej súčasťou, prípadne môžu plniť aj okrasnú funkciu.

 

Schéma fungovania koreňovej ČOV

 

 

Čistenie prebieha v troch fázach: najprv sa oddelia hrubé nečistoty, druhý stupeň predstavuje spomínané vegetačné polia a treťou časťou je dočisťovací biologický rybník. Vegetačnej pole je plošne najrozsiahlejšou časťou (je potrebných asi 5 m2 na jedného obyvateľa, minimálna veľkosť pre zabezpečenie funkčnosti pre päť obyvateľov je teda 30 m2 ). Vlhkomilné rastliny dokážu rozložiť organické nečistoty na oxid uhličitý a vodu, čo sú všetko prvky, ktoré využívajú vo svoj prospech. Z bielkovín obsiahnutých vo fekáliách zasa získavajú dusík a baktérie obsiahnuté v pôde ničia všetky choroboplodné zárodky, a to tým lepšie, čím dlhšie zostáva odpadová voda zachytená v čističke.

 

Vegetačnú náplň je potrebné raz za 15 rokov úplne vymeniť. Vyššie obstarávacie náklady vynahradia nízke prevádzkové náklady, pretože k svojej činnosti nepotrebujú elektrickú energiu. Koreňové čističky sa tiež ľahko integrujú do prostredia, jednoduchá a nenáročná je aj ich stavba. Koreňové pole nezapácha, ani sa v ňom neliahnu komáre. V zime sa ale účinnosť koreňovej čistiarne môže znížiť až o pätinu, musíme tiež počítať s nebezpečenstvom premrznutia.

 

Výhody koreňových čističiek odpadových vôd

- Vyžadujú minimálnu údržbu

- Nepotrebujú elektrickú energiu

- Vedia čistiť všetku vodu z domácnosti (zo záchodu, kúpeľne, kuchyne atď ..)

- Majú dlhú životnosť (pri dobrej údržbe desiatky rokov)

- Nízke prevádzkové náklady - koreňové čistiarne majú päťkrát až desaťkrát nižšie prevádzkové náklady oproti mechanicko biologickým čističkám

- Dobre znášajú nestály prítok vody a nestálu kvalitu vody. Je možné ich využiť aj na jednotnej kanalizačnej sieti. Obec tým pádom nemusí stavať novú delenú kanalizáciu.

- Sú krásne (od jari do jesene na nich kvitnú vlhkomilné kvety)

 

Pretože koreňová čistička je zo zákona posudzovaná ako ostatné zariadenia na čistenie vody a odpadu, musí byť schválená miestne príslušným stavebným úradom. Hoci je jej stavba pomerne nenáročná, odporúčame obrátiť sa na špecializovanú alebo aspoň v odbore skúsenú firmu. V Európe je v súčasnosti 60 000 vegetačných čistiarní, v Českej republike je asi 160. Prvé koreňové čistiarne sa na Slovensku začínajú realizovať v roku 1993, dnes nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Čistenie odpadových vôd a umiestnenie ČOV

 

Septik a žumpa: porovnanie a rozdiely

 

Ďalšie články na tému ČOV, čistiarne vody

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.abwasser-dezentral.de, www.dezentrales-abwasser.de