Domová čistička odpadových vôd je elegantným riešením tam, kde nie je možnosť napojiť dom alebo chalupu na verejnú kanalizačnú sieť, alebo kde by náklady na vybudovanie kanalizačnej prípojky boli príliš vysoké.

 

Domová čistička odpadových vôd

 

 

Možno si niektorí pamätáte na doby, kedy sa splašky zo septiku vypúšťali do potoka, dažďovej kanalizácie alebo sa jednoducho nechali vsakovať do zeme. Nielen ohľaduplnosť k prírode a zákony, ale aj potreba „čistého okolia“ a moderný trend ekologického života prinútili človeka vyriešiť odvod odpadových vôd civilizovanejším spôsobom. Samozrejme ešte stále prevláda názor, že najlepším riešením je vybudovanie klasickej odpadovej žumpy pri dome. Toto riešenie je však najjednoduchšie iba na pohľad. K nákladom na realizáciu žumpy totiž musíme prirátať náklady sekundárne. V prvom rade je to zabezpečenie a financovanie vyvážania odpadu zo žumpy, pretože na presakové septiky už dnes nedostanete povolenie. Žumpa odpadové vody nečistí, len ich zhromažďuje. Navyše problémy pri žumpe sú aj z jej zápachom.

 

 

 

Iným riešením by bolo napojenie odpadu na verejnú kanalizáciu. Elegantné? Možno. No po finančnej stránke sú tu opäť náklady, ktoré zatiaľ nepoznáte a dozviete sa ich až po vystavení prvých účtov z vodární. Stočné sa totiž vypočítava z odberu vody. Ak ste napojení na verejnú kanalizáciu, tak vám budú vodárne a kanalizácie okrem odpadovej vody účtovať stočné za vodu, ktorou polievate kvety, záhradu, napustíte bazén, i keď ju neodvádzate do zberného kanála odpadových vôd, pretože prietokomery na výpuste do kanalizácie sa jednoducho nemontujú. A k tomu všetkému musíte pripočítať účet za odvod dažďovej vody.  

 

Ďaleko elegantnejším, ekologickejším aj lacnejším riešením sú malé domové čističky odpadových vôd. Predovšetkým v lokalitách, kde nie je možnosť napojiť dom alebo chalupu na verejnú kanalizačnú sieť, alebo kde by náklady na vybudovanie kanalizačnej prípojky boli príliš vysoké. Domové čističky nahrádzajú už prekonané septiky, a to ako po stránke účinnosti, tak po stránke nákladovej a navyše sú v súlade s požiadavkami moderného bývania.

 

Umožňujú čistenie odpadových vôd z kúpeľní, hygienických zariadení, kuchýň, automatických práčok či umývačiek riadu. Ich ceny v posledných rokoch stále klesajú a finančné náklady na bežnú domovú čističku odpadových vôd pre rodinný domček s tromi až šiestimi obyvateľmi sú dnešnej dobe rovnaké, ba dokonca nižšie, ako by vás stála montáž prefabrikovanej plastovej žumpy. Náklady na vyčistenie splaškovej vody sú tiež veľmi nízke, oveľa nižšie, ako vývoz odpadu zo žumpy. Vďaka technologickému pokroku navyše už dnes malé čističky spĺňajú normy, určené pôvodne len pre veľké čistiarne.

 

Domová čistička odpadových vôdPrincíp fungovania domových čističiek odpadových vôd je v zásade rovnaký ako u veľkých klasických čistiarní. Čistenie prebieha ako mechanicky (zbavenie hrubých a jemných nečistôt), sedimentáciou, tak biologicky, pomocou mikroorganizmov za alebo bez prístupu kyslíka. Niektoré systémy pracujú na báze chemického čistenia, kedy sa pomocou zrážacích činidiel nečistoty vyzrážajú do vločiek. Biologické čističky odpadových vôd sa delia podľa toho, či rozklad organického znečistenia prebieha bez prístupu vzduchu na anaeróbne alebo s jeho účasťou na aeróbne. Niektoré sú kombináciou obidvoch spôsobov.

 

Anaeróbne čistiarne odpadových vôd využívajú podobné prírodné procesy, ktoré prebiehajú samovoľne na dne jazier a rybníkov. Pôsobením anaeróbnych baktérií, ktoré sa množia na ploche biofiltra, sa postupne znižuje obsah organických látok. V kombinácii s ďalším stupňom čistenia, teda s pieskovým alebo zemným filtrom, sa dosiahne účinnosť čistenia 85 percent.

 

Použitie tohto typu technológie sa hodí pre objekty, ktoré nie sú trvalo obývané, teda do malých rekreačných objektov s víkendovým prevádzkou. Výhodou sú nízke prevádzkové náklady (nulová spotreba elektriny) a možnosť prerušovaného chodu. Nevýhodou je hlavne obmedzená životnosť dočisťovacích filtrov a ich náročnosť na priestor. Dočistenie je však nevyhnutné, pretože nároky na kvalitu vyčistených odpadových vôd určených na vsakovanie, čo je napríklad u odľahlých horských osád bez kanalizácie jediná možnosť, sú vysoké.

 

Aeróbne čistiarne odpadových vôd sú vybavené biofiltrami alebo biodiskami a sú vhodné pre trvalo obývané domácnosti. Princíp čistenia s biofiltrami je založený na činnosti mikroorganizmov na pevnom nosiči, ktorý je kropený odpadovou vodou. Ich účinnosť závisí najmä od veľkosti biofiltra. Pri jeho dostatočnej kapacite sa dosahuje účinnosť 80 až 90 percent. Optimálne fungujú pri vyšších teplotách, preto sú niektoré vybavené vykurovacím telesom, ktoré sa pri poklese teploty samo spína.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Biologické čistenie odpadových vôd

 

Malé ČOV a legislatíva

 

Ďalšie zaujímavosti, články a tipy na tému ČOV a čistenie vody

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: archiexpo.de, aquamatic-klaeranlagen.de