Vo všeobecnosti má vetranie dva hlavné ciele: Poskytuje zdravé a príjemné vnútorné ovzdušie a zaisťuje správny tepelný komfort (bráni alebo znižuje prehrievanie v horúcich obdobiach). Existuje však ešte prirodzené vetranie tak, ako bolo zadefinované kedysi? To znamená, že sa pod ním rozumie hlavne vetranie netesnosťami okien a škárami v plášti budovy. Zdá sa, že nie. Sme hermeticky „zateplení“ a naše okná sú nielen takmer vzduchotesné, ale aj protihlukové. Stále sa presadzuje názor, že najkvalitnejšie sú tie okná, ktoré sú absolútne tesné. Omyl.

 

Bývanie v takomto uzatvorenom priestore má od komfortu veľmi ďaleko a je spojené s premnožovaním plesní a mikroorganizmov. Rad výrobcov si našťastie už túto situáciu uvedomuje a na trhu sú teraz ponúkané okná s vetracími štrbinami opatrenými protihlukovými tlmičmi aj filtrami vzduchu. Mikroventiláciu zaisťuje tzv. štvrtá poloha okna, alebo systémy otvorov spájajúce niektoré komory rámov a krídel, nadokenné vetracie kanály a ďalšie. Výber je naozaj široký, no mali by sme sa poradiť s odborníkmi pri plánovaní výmeny okien nášho bývania. Prirodzená ventilácia sa však dá dosiahnuť aj inými spôsobmi. Zhrňme si ich v krátkosti:

 

Infiltrácia

Ide o prirodzené vetranie netesnými škárami okenných a dverových otvorov, stykov prvkov obvodového plášťa a poréznosťou materiálov. Prívod vonkajšieho vzduchu infiltráciou do miestností je najintenzívnejší v zime, ale zvyšuje tepelné straty. Preto je aj zodpovedajúca tepelná strata súčasťou výpočtu tepelných strát budov. Infiltrácia špárami okien a vonkajších dverí bola do dnešnej doby základným prostriedkom k výmene vzduchu v obytných stavbách.

 

Zdokonalené tesnenia okien prirodzené vetranie infiltráciou obmedzuje, často až pod hygienické požiadavky na prívod čerstvého vonkajšieho vzduchu. Obmedzené vetranie v zimnom období znižuje odvod vlhkosti (z kuchýň a i.), Čo môže viesť ku kondenzácii vodných pár na vnútornom povrchu (nedostatočne tepelne izolovaných) obvodových konštrukcií, k ich navlhnutiu, tvorbe plesní aj k narušeniu konštrukcie. Niektoré konštrukcie okien sú preto vybavované štrbinami, ktorými je možné regulovať prívod vonkajšieho vzduchu.

 

Prevetrávanie

Prevetrávanie je občasné vetranie otváraním okien. Odporúča sa otváranie na krátku dobu a častejšie. Spodnou časťou otvoreného okna prúdi do miestnosti chladnejší vzduch vonkajší, hornou časťou okna sa vzduch z miestnosti odvádza. Prívod a odvod vzduchu sa deje jediným otvorom na základe tlakového rozdielu, ktorý vzniká teplotným účinkom alebo účinkom vetra.

 

Šachtové vetranie

Pri šachtovom vetraní dochádza k výmene vzduchu opäť na základe teplotného a veterného účinku. Základ tvorí privádzacia resp. odvádzacia šachta. Šachtové vetranie sa uplatní tam, kde v mieste nasávania vzduchu do šachty sú trvalé zdroje tepla (prevažne v priemysle). Účinný tlak (ťah) šachty je závislý na účinnej výške šachty a využije sa na prekonanie tlakových strát trením a miestnymi odpormi pri prúdení vzduchu šachtou. V dispozícii pôdorysu budovy je nutné počítať so záberom miesta pre umiestnenie prieduchov. Vzhľadom k rozdielnym merným hmotnostiam vzduchu v zimnom a letnom období dochádza na rozdielne veľkosti prierezov šácht pre zimné a letné obdobie.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Prenosná klimatizácia je výhodným riešením

 

Riadené vetranie obytných domov a bytov

 

Ďalšie články na tému Klimatizácia, chladenie

 

 

1.7.2016© WEBY GROUP© Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: oknam.by

Autor: Ivan Nôta