Hybridné vetranieHybridný systém vetrania využíva princípy prirodzeného a núteného vetrania a optimálnym riadením oboch systémov dosahuje zníženie spotreby energie pri udržaní prijateľnej kvality vnútorného prostredia a tepelnej pohody. Systémy hybridného vetrania pre väčšie výkony majú spoločnú zásadnú nevýhodu - je tu problematické spätné získavanie tepla.

 

Hybridné vetranie sa v bytovej a občianskej výstavbe používa predovšetkým u núteného odťahu s prirodzeným prívodom vzduchu oknami a dverami.

 

Nútený odťah vzduchu býva zvyčajne navrhnutý nasledujúcimi spôsobmi:

 

- Systém s trvalým odsávaním vzduchu z WC, kúpeľne a kuchyne.

 

- Systém s občasným odsávaním z týchto miestností, zapínaným súčasne so vstupom do miestnosti alebo rozsvietením svetla, príp. pri použití sporáka.

 

- Systém s premenlivým regulovaným prietokom vzduchu s minimálnou hranicou výmeny vzduchu v miestnosti regulovateľný podľa potreby vykurovacieho systému a užívateľa bytu.

 

Hybridný vetrací systém môže byť s výhodou využívaný ako v nových bytových stavbách, tak pre zlepšenie hygienických podmienok pri rekonštrukciách staršíej bytovej zástavby. Ďalej sa používa u miestností so silným znečistením (malé kuchyne, sociálne zariadenia, sklady odpadov a pomocné miestnosti) kde sa vytvára podtlakové vetranie, ktoré zabraňuje prenikaniu znečisteného vzduchu do čistých priestorov.

 

Základným prvkom je ventilátor, ktorý zaisťuje odvod vzduchu. V priestore vzniká podtlak, množstvo vzduchu odobraté z miestností bytu či domčeka týmto ventilátorom musí byť nahradené vzduchom z vonkajšieho prostredia, ktorý sa privedie cez prvky pre prívod vzduchu a štrbiny vo fasáde určené pre hybridné vetranie.

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Druhy a spôsoby prirodzeného vetrania

 

Riadené vetranie obytných domov a bytov

 

Ďalšie články na tému Klimatizácia a chladenie

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.ecoteco.ru

(i.n.)