Doba je zlá. Takto si zvyknú povzdychnúť obyvatelia bytových domov, ktorí sa v súčasnosti stretávajú zo zásadným problémom: cenou za teplo. To bolo kedysi lacné, nakoľko pochádzalo z centrálnych zdrojov. Dnes to však už neplatí a tak medzi vlastníkmi bytov rezonuje otázka, ako vyriešiť lacnejšie vykurovanie. Ako jedna z alternatív na výrobu tepla v bytových domoch a v ďalších objektoch sú decentralizované zdroje tepla tzv. kaskádové kotolneKaskádové kotolne tvorené kondenzačnými kotlami a ostatným technickým zariadením predstavujú mimoriadne výhodné riešenie zdroja tepla a teplej vody pre väčšie objekty. Krátka doba návratnosti vloženej investície, nízke dlhodobé prevádzkové náklady a úspory v spotrebe plynu sú príležitosťou pre potenciálnych užívateľov.

 

Kaskádové kotolne

Systém kaskádových kotolní s výraznou úsporou nahradí dodávky diaľkového tepla alebo staré kotly v domových kotolniach.

 

Kaskáda kotlov je systém zapojenia niekoľkých kotlov za sebou. Jedinečnosť zapojenia a konštrukcia kotlov  dovoľuje plynule zvyšovať inštalovanú kapacitu približne už od štvrtiny výkonu najmenšieho použitého kotla. V prípadoch potreby väčších výkonov poskytuje kaskádový systém zapojenia kotlov veľké výhody. A to nielen z hľadiska pomeru zastavaného priestoru ale tiež inštalovanej kapacity pri zachovaní výhod kaskádového zapojenia s plynulou moduláciou výkonu od cca 23% do 100% (odlišné podľa typu použitých kotlov) menovitého výkonu. Kaskáda kotlov unikátnym a pritom veľmi jednoduchým spôsobom umožňuje rozšíriť toto pásmo plynulej regulácie výkonu od minimálneho výkonu jedného kotla do max. výkonu až 16 kotlov. To zodpovedá rozsahu regulácie už od 1,8% do 100% výkonu pre kaskádu 16 kotlov.

 

Samotná realizácia je veľmi jednoduchá - do každého kotla je vložená doštička interface, prepojí sa párom vodičov so susednými kotlami a máme plnohodnotnú kaskádu - bez nákladného kaskádového radiča. Ovládanie celej kaskády je snáď to najjednoduchšie - zapneme všetky kotle a na prvom z nich nastavíme teplotu kúrenia. Všetko ostatné si už kotly "dohovoria" medzi sebou. Odpadá zložité a komplikované nastavovanie každého kotla zvlášť, nastavovanie radiča a ďalšie. Ak potrebujeme zvýšiť počet kotlov, jednoducho pridáme kotol, vložíme interface, pripojíme pár vodičov a kaskáda pokračuje v činnosti. V samotnom uvedení do prevádzky sa neskrývajú žiadne nepríjemnosti. Stačí na každom interface nastaviť prepínače, nastaviť prepínač v hlavnom kotli a kaskáda je funkčná. Toto prvotné nastavenie vykoná servisný technik a ďalej sa žiadne zložité nastavovanie nevykonáva. V prípade, keď požadujeme riadenie teploty vykurovacej vody v závislosti na vonkajšej teplote - ekvitermická regulácia - stačí doplniť jeden vonkajší snímač a celá kaskáda bude kúriť podľa vonkajšej teploty.

 

Ďalšia obrovská výhoda kaskády kotlov sa objaví pri riešení ohrevu TÚV. Nemusíme navrhovať

a pripojovať čerpadlo pre "nabíjanie zásobníka". Každý bojler (alebo vykurovaciu vložku) pripojíme cez trojcestný ventil ku kotlu v kaskáde, pripojíme termostat zásobníku do príslušného kotla a ohrev TÚV je vyriešený. Všetky kotle zapojené do kaskády, okrem riadiaceho kotla kaskády, môžu ohrievať TÚV. Kaskádová kotolňa teda zabezpečí dodávku teplej vody aj pre veľké objekty.

 

Umiestnenie kaskádovej kotolne v objekte je variabilné. Podľa vlastností a dispozičných možností objektu je nutné zvážiť, do ktorej časti objektu je najvhodnejší zdroj tepla - kaskádovú kotolňu - umiestniť. Pri súvahe je nutné premyslieť najmä možnosti riešenia odvodu spalín, vetranie kotolne, hydraulické riešenie celého vykurovacieho systému, veľkosť priestoru atď. Nenáročnosť na umiestnenie kaskádovej kotolne ju umožňuje vybudovať prakticky kdekoľvek. Dispozičnému riešeniu je potrebné prispôsobiť výber správnych typov kotlov. Tento výber vykoná v rámci návrhu projektant. Pre umiestnenie v hornej časti objektu (pod strechou a pod.) Sa používajú kotly s tzv. núteným odťahom spalín pomocou ventilátora, ktoré umožňujú odťah spalín z kotla na krátku vzdialenosť. Pre umiestnenie kotolne v suteréne alebo v nižších poschodiach objektu sa používajú kotly s klasickým odťahom spalín do komína.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Vykurovanie v pasívnych domoch

 

Ako zabrániť prehrievaniu podkrovia?

 

Ďalšie články na tému Kúrenie

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.ais-center.narod.ru

Autor: Ivan Nôta