kotol na biomasuKotol na biomasu je momentálne moderným, ekologickým a vyše štátom dotovaným zdrojom tepla na vykurovanie. Pretože sa vlastne v biomase jedná o slnečnú energiu zakonzervovanú v organickej hmote, má jej využitie v energetike, len malý dopad na životné prostredie. Kotly na biomasu sa predávajú v dostupných cenových reláciách a ich životnosť sa pohybu okolo 15 rokov.

 

Biomasa ako palivo

 

Pred kúpou kotla na biomasu sa treba rozhodnúť, aké palivo chceme v kotle spaľovať a tak isto si overiť jeho dosiahnuteľnosť v blízkom regióne. Uvedomiť si musíme i to, že skladovanie takéhoto pevného paliva si vyžaduje skladovacie priestory. Samozrejme, pre výber kotla, je ako vždy potrebný aj správny výkon.  

 

Aké sú kotle na biomasu?

 

Na trhu v súčasnosti prevládajú dve skupiny kotlov, ktoré spaľujú drevnú biomasu. V prvej skupine ide o kotly na spaľovanie drevených brikiet a peliet, druhú skupinu tvoria kotly konštruované na splyňovanie kusového dreva. Kusovým drevom sú myslené polená s dĺžkou od 30 do 50 cm, v niektorých prípadoch môžu mať polená až dĺžku jedného metra.

 

 

Aby polená pri spaľovaní nedymili, musí ich vlhkosť dosahovať optimálnu hodnotu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 15 do 55%. Pri dodržaní tejto podmienky sa drevo nielen jednoducho zapaľuje, ale navyše i dokonale prehára a zostávajú po ňom len malé množstvá popola. Popol z biomasy je možné využívať ako kvalitné hnojivo. Čo sa týka typu dreva, mäkkým drevom sa ľahšie podkuruje, pretože má lepšiu zápalnosť, tvrdé drevo je lepšie na pomalé obháranie, pretože dlhšie horí.

 

 

Ďalším typom paliva pre kotly na biomasu sú lisované pelety, čiže valcovité granule s priemerom 6-8 mm. Ich dĺžka sa môže štandardne pohybovať od 10 do 30 cm. Vyrábajú sa z materiálu, ktorý zostáva po spracovaní dreva, teda z hoblín alebo pilín, a to bez toho, aby sa do nich pridávali chemické prísady. Lisovanie prebieha pod vysokým tlakom, čím sa dosahuje vysoká sypná hmotnosť paliva. Pelety sú dobre presušené, pretože sa ich vlhkosť pohybuje pod 10 %.

 

Podobne ako pelety, aj brikety sa vyrábajú drvením, sušením a lisovaním biomasy a neobsahujú žiadne chemické prísady. Sú to valce s dĺžkou 15-25 cm podľa výrobcov. Majú veľmi vysokú mernú hmotnosť a sú preto vysokovýhrevné. Pri ich spaľovaní sa tvorí len minimálne množstvo popola, čo užívatelia ocenia pri čistení kotla.

 

Súčasťou kotlov na drevené pelety bývajú zásobníky, do ktorých sa nasype palivo postačujúce približne na týždeň. Pokiaľ si chce užívateľ zabezpečiť dostatok peliet na dlhšie časové obdobie prikladania, umožnia mu to zásobníkové silá. Môže sa jednať o majú miestnosť vedľa kotla, alebo drevenú ohradu, z ktorej sú pelety do kotla prepravované zásobníkom.

 

 

Ďalšie články na tému Kúrenie a ohrev vody

 

17.10.2011© WEBY GROUP Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: thermostahl.ro