Schodisko - konštrukcia slúžiaca k vertikálnemu komunikačnému spojeniu, skladá sa zo schodiskových ramien a z podest.

 

Schodiskový priestor - komunikačný priestor vymedzený schodiskom.

 

Schodiskové rameno - konštrukcia s najmenej tromi schodiskovými stupňami, ktorá spája dve rôzne výškové úrovne (nástupné rameno a výstupné rameno).

 

Názvoslovie jednotlivých konštrukčných častí schodov

 

Schodnica - nosná konštrukcia schodiskového ramena, ktorá podporuje alebo do ktorej sú votknuté schodiskové stupne.

 

Schodiskový múr - stena ohraničujúca schodisko, u visutých schodísk tvorí nosnú konštrukciu schodiskových ramien.

 

Vretenový múr - nosná stena, ktorá podporuje alebo do ktorej sú votknuté priliehajúce schodišťové ramená.

 

Vreteno - nosná konštrukcia uprostred schodiskového priestoru točitých schodísk, ktorá podporuje alebo do ktorej sú votknuté schodisková ramená.

 

Schodiskové zrkadlo - voľný priestor ohraničený schodiskovými ramenami a podestami toho istého schodiska.

 

Hlavné odpočívadlo čiže podesta - plošná vodorovná konštrukcia medzi schodiskovými ramenami v úrovni podlažia.

 

Vedľajšie odpočívadlo čiže medzipodesta - plošná konštrukcia medzi schodiskovými ramenami. Súčasťou konštrukcií podest sú nielen podestové dosky, ale aj podestové nosníky, ktoré podopierajú konštrukciu podest, prípadne i schodišťové ramená.

 

Schodiskový stupeň (schod) - prvok slúžiaci k stupňovitému prekonávaniu dvoch rôznych výškových úrovní.

 

Stupnica - horná plocha schodiskového stupňa, na ktorú sa našľapuje.

 

Podstupnica - predná stena stupňa (u doskového schodiská sú stupne bez podstupnice).

 

Čelo stupňa - bočná stena stupňa.

 

Nástupný stupeň - prvý dolný stupeň v schodiskovom ramene, na úrovni podesty.

 

Výstupný stupeň - posledný horný stupeň v schodiskovom ramene so stupnicou v úrovni hornej podesty (môže mať inú šírku ako ostatné stupne).

 

Jalový stupeň - stupeň so stupnicou v úrovni dolnej podesty, ktorým sa neprekonáva výškový rozdiel.

Bežný stupeň - stupeň v schodiskovom ramene medzi stupňom jalovým, prípadne nástupným a stupňom výstupným.

 

Výstupná čiara - myslená čiara schodiska, na ktorej majú všetky stupne toho istého ramena rovnakú šírku, u schodísk s priamymi ramenami leží v osi ramena, u schodísk sa zakrivenými ramenami tvoria krivku ležiacej vo vzdialenosti 300 až 400 mm (podľa šírky ramena) od vonkajšieho okraja ramena.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Požiadavky na schodisko

 

Typológia schodiska

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Schody a zábradlia

 

 

© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.chudesniydom.ru

Autor: Ivan Nôta