Ako navrhnúť a vypočítať schodiskoZačlenenie schodiska do akejkoľvek stavby patrí ku kľúčovým momentom konštrukcie a to aj napriek tomu, že ho mnohí považujeme za okrajovú záležitosť. Je to však práve naopak. Schodisko je náročným prvkom, ktorý musí byť precízne navrhnutý a vypočítaný.

 

Pre výpočet schodov je potreba poznať niekoľko dôležitých parametrov - konštrukčnú výšku podlažia, výšku stupňa a typ schodiska.

 

Čo vlastne rozumieme pod pojmom schodisko? Je to vertikálna komunikácia medzi rôznymi výškovými úrovňami. Podľa umiestnenia sú schodiská buď vo vnútri budovy (schodisko vnútorné), alebo sú mimo budovy a priamo s ňou súvisia (schodisko vonkajšie), poprípade sú samostatné v teréne, kde prekonávajú výškové rozdiely (schodisko terénne).

 

Ako navrhnúť a vypočítať schodisko

 

 

Schodisko je výrazný prvok stavieb, na ktorý je kladený dôraz ako z hľadiska funkčnosti, tak z hľadiska estetiky. A to sú v mnohých prípadoch požiadavky napospol protichodné. Zvlášť keď k nim prirátame aj požiadavky ekonomické, na čo najnižšie náklady na bývanie. Vo väčšine prípadov chceme, aby schodisko bolo pevné, odolné voči mechanickému namáhaniu a pohodlné, ale zároveň estetické, nezaberalo veľa cenného priestoru stavby a pokiaľ možno nestálo veľa peňazí. Prvej skupine požiadaviek zodpovedajú schodiská betónové s mohutnou nosnou, väčšinou železobetónovou konštrukciou, prípadne konštrukciou zváranou na mieste. Druhej skupine požiadaviek lepšie vyhovujú ľahké konštrukcie, často v nezvyčajných kombináciách materiálov, tvorené jednotlivými prvkami montovanými na mieste. Je na každom stavebníkovi, akou cestou sa vydá a ktorú kombináciu zvolí.

 

Ako navrhnúť a vypočítať schodisko

 

Pri navrhovaní schodísk sa vychádza predovšetkým z funkčných požiadaviek. Väčšina rozmerov je ovplyvnená typom budovy, prevádzkou, ale aj architektonickými požiadavkami. Pri novostavbách býva návrh schodiska oveľa jednoduchší ako pri rekonštrukciách, kde rozhodujúcim (limitujúcim)

prvkom je schodiskový priestor.

 

Prvým predpokladom pre správny návrh schodiska je premyslenie a nakreslenie jeho tvaru.Optimálna výška schodu je od 15 do 18 cm. Pamätajte, že pre dospelého zdravého človeka nie je problém vysoký schod, ale pre deti a starších alebo hendikepovaných to už problém môže byť. Šírka stupňov býva okolo 30 cm. Bežný sklon schodiskového ramena sa pohybuje v rozmedzí od 25° do 35° (zodpovedá výške stupňa od 15 do 18 cm). Šírka ramena je u rodinných domov minimálne 90 cm, ale vhodnejšie je 100 cm. Projektanti a architekti majú s touto činnosťou bohaté skúsenosti, schodisko je jedna zo základných vecí v dispozícii domu a musia sa spočítať veľmi presne. Dodatočné korekcie sú v prípade schodiska veľmi komplikované.

 

Základný výpočet schodiska

 

Priestor pre schodisko - v prípade návrhu nového domu je výhodou možná zmena dispozície tak, aby schodisko bolo ideálne aj vo vzťahu k ostatným miestnostiam. V rekonštrukciách sa niekedy dostávame k hodnotám na hrane pohodlnosti či použiteľnosti podľa dostupného priestoru.

 

Určíme si konštrukčnú výšku - je to výška, ktorú musí schodisko prekonať od čistej podlahy nástupného podlažia k čistej podlahe výstupného podlažia (skratka KV).

 

Jednoduchým matematickým delením zistíme, koľko je nutné mať stupňov na prekonanie výšky (skratka N) a ako tento stupeň bude vysoký (skratka V). Všetky stupne na schodisku musia mať rovnakú výšku.

 

Šírka stupňa (skratka Š) sa dopočíta zo vzťahu Š = 630 - 2 x V mm (možno znížiť až na 600, odvodené od dĺžky ľudského kroku) a spočítame i sklon schodiska.

 

Dĺžku ramena (skratka D) vypočítame (napríklad 8 výšok znamená 7 šírok).

 

Vzorce pre výpočty schodov:

 

1) Počet stupňov N = KV: V

2) Výška stupňa V = KV: N

3) Šírka stupňa Š = 630 - 2 x V

4) Dĺžka schodiskového ramena - jednoramenné L = Š x (N - 1)

5) Dĺžka schodiskového ramena - dvojramenné L = Š x (N: 2 - 1)

6) Sklon schodiska a = arctg V: Š

7) Dĺžka ramena D = Š x N

8) Podchodná výška ramena Hp = 1 500 + (750 : cos a)

9) Priechodná výška ramena HPR = 750 + (1 500 x cos a) (hodnota musí byť vyššia ako 1 900 mm)

 

Pozn.: arctg - arkustangens   - cyklometrická funkcia, inverzná k funkcií tangens

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Skladacie a mlynárske schody pre malý priestor

 

Schodisko - výber materiálu a konštrukcie

 

Ďalšie zaujímavosti na tému schody a zábradlia

 

 

© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.kalk.pro, www.moslest.ru

Autor: Ivan Nôta